Kansainvälinen strategia

FSC:n tulevaisuuden kehitystavoitteet

 (© FSC A.C.)© FSC A.C.FSC perustettiin vuonna 1993. Ensimmäisen vuosikymmenensä aikana FSC:n kansainvälinen verkosto kasvoi merkittävästi. Vuonna 2007 FSC julkaisi kansainvälisen kasvustrategian ohjaamaan organisaatiota uusiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Kasvustrategia määrittelee viisi keskeistä tavoitetta, joille on myös määritelty selkeät indikaattorit tavoitteiden toteuttamisen ja FSC:n vaikuttavuuden mittaamiseksi.


Tavoite 1: Vastuullisen metsien hoidon edistäminen maailmanlaajuisesti

Metsien käsittelyyn kohdistuu uusia maailmanlaajuisia haasteita, johtuen muun muassa ilmastonmuutoksesta ja biopolttoaineiden kasvavasta käytöstä – FSC pyrkii liittämään kaikki alueet, metsätyypit ja metsänomistajat vastuuntuntoiseen metsänhoidon piiriin.

Tavoite 2: Varmistaa tasapuolinen mahdollisuus hyötyä FSC-järjestelmästä

FSC kehittää menetelmiä, jotka helpottavat pienmetsänomistajia, matalan käyttöasteen metsänomistajia ja kyläyhteisöjä metsäsertifioinnin järjestelyissä erityisesti tropiikissa. FSC pyrkii edistämään taloudellisen hyödyn entistä tasaisempaa jakautumista läpi koko tuotantoketjun.

Tavoite 3: Varmistaa FSC järjestelmän uskottavuus, oikeudenmukaisuus ja läpinäkyvyys 

FSC ylläpitää luottamusta järjestelmää kohtaan. Tätä varten FSC luo systemaattisen seuranta- ja arviointijärjestelmän, joka tutkii kuinka hyvin FSC saavuttaa tavoitteensa. Seurantaan kuuluu säännöllinen sidosryhmien kuuleminen.

Tavoite 4: Luoda lisää markkina-arvoa FSC-sertifioiduille tuotteille

FSC:stä luodaan entistä kilpailukykyisempi varmistamalla, että FSC sertifioitujen tuotteiden ostaminen ja myyminen on tuottoisaa toimintaa. FSC luo suorat, ammattimaiset suhteet maailman 20 suurimman metsäyrityksen johtoportaaseen. FSC:n ja Reilun kaupan yhteistyömahdollisuuksia tutkitaan erityisesti kehittyvillä markkinoilla.

Tavoite 5: Kansainvälisen verkoston luominen edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi

FSC kehittää menetelmiä, joilla se vahvistaa uskottavuuttansa tärkeimpien yhteistyökumppaneiden, sidosryhmien ja jäsentensä suuntaan nopeasti muuttuvilla markkinoilla. Kansainvälisen verkoston jäsenten toimintamahdollisuuksia vahvistetaan ja niiden roolia päätöksenteossa ja päätösten toimeenpanossa selkiytetään.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000211