Kansainväliset kehityskohteet

Tältä sivulta löydät tietoa ajankohtaisista kansainvälisistä kehityskohteista.

 (© FSC IC)© FSC IC


FSC:n uudistetut periaatteet ja kriteerit hyväksyttiin kansainvälisesti vuonna 2012. Periaatteet ja kriteerit sisältävät keskeisiä sääntöjä ympäristön huomioon ottavaan, sosiaalisesti vastuulliseen ja taloudellisesti kannattavaan metsänhoitoon. Periaatteet ja kriteerit muodostavat perustan alueellisille ja kansallisille metsänhoidon standardeille, sekä asettavat vaatimukset kaikille FSC-sertifioiduille metsille maailmassa.

Kansainväliset yleisindikaattorit (International Generic Indicators, IGI) tarkentavat FSC:n periaatteita ja kriteereitä maailmanlaajuisesti.

Konsultointien kautta sidosryhmillämme on mahdollisuus osallistua FSC:n päivitys- ja kehitysprosesseihin.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000211