Uudistetut periaatteet ja kriteerit

Uudistetut periaatteet ja kriteerit hyväksyttiin kansainvälisesti 2012 ja ne tulevat voimaan kun kansainväliset yleisindikaattorit (IGI) on hyväksytty.


Uudet periaatteet ja kriteerit

Kymmenen periaatetta edellyttävät metsänomistajalta seuraavaa:

Periaate 1: Lakien noudattaminen
toiminnan tulee olla lakien, asetusten, sopimusten sekä FSC:n periaatteiden ja kriteerien mukaista

Periaate 2: Hallinta- ja omistusoikeudet ja vastuut
pitkäaikaiset hallinta- ja käyttöoikeudet tulee määritellä, dokumentoida ja laillisesti vahvistaa

Periaate 3: Alkuperäiskansojen oikeudet
alkuperäiskansojen oikeudet maan omistukseen ja käyttöön on tunnistettava ja niitä on ylläpidettävä

Periaate 4: Paikallisyhteisöt ja työntekijöiden oikeudet
työntekijöiden ja paikallisyhteisöjen sosiaalista ja taloudellista hyvinvointia on ylläpidettävä tai edistettävä

Periaate 5: Metsästä saatavat hyödyt
pitkäaikaisia metsästä saatavia taloudellisia, sosiaalisia ja ekologisia hyötyjä tulee ylläpitää tai edistää

Periaate 6: Ympäristövaikutukset
metsien ekosysteemiä, sen monimuotoisuutta, luonnonvaroja ja maisemia tulee ylläpitää tai ennallistaa

Periaate 7: Metsäsuunnittelu
metsäsuunnitelma täytyy laatia, suunnitelmaa täytyy toteuttaa, seurata sen toteuttamista ja dokumentoida seuranta.

Periaate 8: Seuranta ja arviointi
edistys kohti metsänhoidon tavoitteita täytyy esittää

Periaate 9: Korkean suojeluarvon metsät
metsien erityisiä suojeluarvoja tulee ylläpitää tai edistää

Periaate 10: Plantaasimetsät
plantaasimetsiä tulee suunnitella ja hoitaa FSC:n periaatteiden ja kriteerien mukaisesti

Disclaimer: tämä on suuntaa-antava käännös. Alkuperäinen teksti on löydettävissä täältä.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000211