FSC ja pienmetsänomistajat

Pienmetsänomistajien ja yhteisömetsien liittyminen FSC-järjestelmään

Suomessa on määritelty, että pienmetsänomistajat omistavat, hoitavat tai käyttävät alle 500 hehtaarin metsätiloja, tai tekevät vain hyvin varovaisia hakkuita.


Pienmetsänomistajista käytetään eri nimityksiä eri puolilla maailmaa – voidaan puhua perhemetsän omistajista, metsikön omistajista, pienten ei-kaupallisten yksityismetsien omistajista, yhteisömetsistä ja metsien oheistuotteiden kerääjistä. Yhteistä heille kaikille ovat ongelmat sertifioinnin kustannusten maksamisessa sekä sertifioinnin hallinnan järjestelyissä.

Pienmetsänomistajille voi olla paljon vaikeampaa päästä nauttimaan FSC-sertifioinnin hyödyistä kuin esimerkiksi yrityksillä tai suurtilallisilla. On olemassa kuitenkin paljon keinoja, joiden avulla pienmetsänomistajien mukaantuloa voidaan helpottaa. FSC työskentelee jatkuvastu pienmetsänomistajien sertifioinnin helpottamiseksi.

Yksinkertaistettu sertifiointimenettely:

Joukko menettelytapoja, joiden avulla sertifiointielimet toteuttavat pienmetsänomistajien lyhennetyn sertifiointiarvioinnin, sekä vuotuiset seuranta-arvioinnit:

Kelpoisuusvaatimukset:
Tämän avulla sertifiointielimet voivat helposti erotella pienmetsänomistajat muista omistajaryhmistä

Pienmetsänomistajaindikaattorit kansallisissa FSC-standardeissa:
FSC on laatinut ohjeet pienmetsänomistajien erityisolosuhteiden huomioimiseksi kansallisten FSC-standardien laadinnassa

Ryhmäsertifiointi:
Ryhmäsertifioinnissa ryhmän vetäjä voi ottaa hoitaakseen sertifiointiin liittyvän hallinnoinnin sekä metsänomistajan niin halutessa, myös ryhmän jäsenen metsien hoidon. Uudet jäsenet voivat helposti liittyä mukaan ilmoittautumalla ryhmän vetäjälle, maksamalla jäsenmaksun ja sitoutumalla ryhmän sääntöihin. Ryhmäsertifioinnin jäsenkustannukset ovat sitä pienemmät, mitä enemmän jäseniä ryhmään kuuluu. FSC ei aseta ylärajaa ryhmän koolle. Suurimmissa FSC-ryhmäsertifiointiohjelmissa on mukana kymmeniätuhansia jäseniä. Suomessa tällä hetkellä toimivat FSC-ryhmät löytyvät täältä.

Alla olevasta linkistä pääset tutustumaan pienmetsänomistajia koskeviin osiin standardista.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000211