Ryhmäsertifiointi

 (© FSC Finland)© FSC Finland

Metsäomaisuuden laajuudesta ja metsänomistajan tarpeista riippuen metsänomistaja voi valita joko oman sertifikaatin tai jäsenyyden ryhmäsertifikaatissa. Metsänomistaja, joka omistaa alle 500 hehtaaria metsää ja liittyy FSC-ryhmäsertifikaattiin, noudattaa FSC:n yksinkertaisempia sääntöjä.


Liittyessään FSC-sertifiointiin metsänomistajalla täytyy olla todistus metsän omistusoikeudesta. Jos metsä on yhteisomistuksessa, kaikkien omistajien on hyväksyttävä sertifiointi kirjallisesti.

Ryhmäsertifioinnin mahdollisuudet

Ryhmäsertifiointi on helppo tapa metsän sertifiointiin. Metsänomistaja voi liittyä olemassa olevaan ryhmään tai perustaa uuden ryhmän.
Ryhmän vetäjä vastaa ryhmän jäsenten toiminnasta ja sen vaatimusten mukaisuudesta, luo säännöt ryhmään liittymiselle ja eroamiselle, sekä kehittää seurantajärjestelmän toiminnan vaatimusten mukaisuuden osoittamiseksi. Ryhmän vetäjä myös tukee ryhmän jäseniä vaatimusten täyttämisessä.


Ryhmäsertifiointiin osallistuva metsänomistaja puolestaan noudattaa FSC-standardia ja ryhmän sääntöjä. Metsänomistaja ilmoittaa ryhmän vetäjälle niistä hakkuu- ja metsänhoitotöistä, jotka toteuttaa muu toimija kuin ryhmän vetäjä.


Ryhmän toimintaa valvoo ryhmän valitsema akkreditoitu sertifiointiorganisaatio. Sertifiointiorganisaatio myöntää FSC-sertifikaatteja ja tarkastaa, että toiminta täyttää FSC:n edellytykset.

Ryhmäsertifikaattiin liittyminen

Ryhmäsertifikaattiin liittyvälle on tarjolla apua ja neuvoja sertifioinnin valmisteluihin. Kustannukset ja ehdot voivat vaihdella, joten yhteydenotto useampaan ryhmäsertifikaattia tarjoavaan tahoon voi olla hyödyllistä. Muu sertifiointi ei estä FSC-sertifiointiin liittymistä.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000211