Kauriiden ruokintapaikka LiperissäFSC tukee myös riistan kannalta hyvää metsänhoitoa.

Metsänomistaja Juhana Koskue yhdistää metsänhoidossaan riistanhoidon, monimuotoisuuden turvaamisen ja taloudellisen kannattavuuden FSC-sertifioinnin avulla. Sertifioinnista ja sen syistä Koskue kertoo Metsästäjä 1/2018 -lehden jutussa (s. 34 - 35).

Metsästystä harrastava metsätalousinsinööri arvostaa sitä, että FSC-sertifiointi tarjoaa tukea riistan elinympäristöjen turvaamiseen. Metsään jätetään säästöpuuryhmiä, jotka luovat taimikkoon vaihtelevuutta ja tarjoavat pientä suojaa sitä tarvitseville.

Koskuen siirtymä FSC-sertifiointiin kävi mutkattomasti. Muun muassa suojelu- ja erikoishakkuukohteiden määrittely vaati kuitenkin pientä viilausta.

"Metsätalouden kannattavuuteen sertifiointi ei vaikuta. Puun hintaa se nostaa", jutussa todetaan.

(Huom: tämän sivun kuva ei ole kyseisestä jutusta, vaan kuvassa on kauriiden ruokintapaikka Liperissä.)


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000211