FSC Suomen toimiston työntekijät

Tule meille edistämään vastuullista metsänhoitoa

FSC Suomi (Vastuullisen metsänhoidon yhdistys ry) on osa maailmanlaajuista verkostoa, jonka tehtävänä on edistää vastuullista metsänhoitoa sertifioinnin kautta. FSC luo myönteistä muutosta tuomalla yhteen metsäalan eri sidosryhmät neuvottelemaan metsänkäytöstä. FSC:n piirissä kehitetään ratkaisuja, jotka tuottavat ympäristön kannalta hyvää, sosiaalisesti hyödyllistä ja taloudellisesti kannattavaa metsänhoitoa. FSC-merkki antaa yrityksille ja kuluttajille mahdollisuuden tehdä vastuullisia valintoja. FSC:n jäsenistöön kuuluvat metsäalan keskeiset yritykset ja edunvalvojat, ympäristöjärjestöt ja sosiaalisen vastuun ja alkuperäiskansojen järjestöt.

FSC Suomi koordinoi Suomen kansallisen metsänhoidon standardin ylläpitoa ja vastaa vuonna 2022 uudistuvan standardin jalkauttamisesta metsäalan toimijoiden käyttöön. Nyt haemme joukkoomme aloittelevaa metsä- ja viestintäosaajaa joko harjoittelijan tai avustajan tehtäviin kokemuksestasi riippuen. Tehtävä on määräaikainen 1.3.-31.7.2022. Tehtävässä on mahdollisuus jatkoon 31.12. saakka, jolloin tehtävänkuvassa painottuvat metsäasiat.

Harjoittelijan/avustajan tehtäviin kuuluu:

 • Uudistuvan metsästandardin viestinnän sisältöjen ja materiaalien tuottaminen sekä tilaisuuksien järjestäminen
 • Muut viestinnän tehtävät
 • Metsä- ja standardityöhön liittyvät hallinnolliset ja sisällölliset tehtävät

Tehtävään valittavalta edellytetään:

 • Itsenäistä työotetta
 • Kykyä hallinnoida laajoja asiakokonaisuuksia
 • Monialaista viestinnän osaamista, erityisesti sosiaalisesta mediasta
 • Tehtävään sopivaa koulutusta esimerkiksi metsä- tai ympäristöalalta
 • Sujuvaa englannin kielen taitoa

Eduksi katsotaan:

 • Järjestöalan ja hankehallinnon kokemus
 • Viestintäalan opinnot ja työkokemus
 • Metsä- tai ympäristöalan tutkinto tai työkokemus
 • Vastuullisuuskysymysten ja sertifiointijärjestelmien tuntemus
 • Graafisen suunnittelun osaaminen
 • Valokuva- ja video-osaaminen

Tehtävästä ensimmäiset 3 kk on mahdollista suorittaa korkeakouluharjoitteluna, minkä jälkeen tehtävä jatkuu mahdollisuuksien mukaan avustajan tittelillä. Osa-aikaisuus (60-80 %) on mahdollinen. Työ suoritetaan FSC:n toimistolla Helsingin Vallilassa (os. Kuortaneenkatu 1) tai etätyönä. Palkkaus FSC:n palkkamallin mukaisesti. Tehtävä pyritään täyttämään 1.3. alkaen täysipäiväisenä, mutta myöhempi aloitusaika ja osa-aikaisuus ovat sovittavissa.

Lähetä hakemuksesi ansioluetteloineen ja suosittelijoineen 16.1. mennessä osoitteeseen info(a)fi.fsc.org. Kirjoita otsikkokenttään Työhakemus. Käymme hakemuksia läpi ja haastattelemme hakijoita jo ennen hakuajan päättymistä.

Lisätietoja tehtävästä voit kysyä keskiviikkona 8.12. kello 8-11 tai torstaina 16.12. kello 15-16.30 toiminnanjohtaja Anna Ylä-Anttilalta, puh. 041-317 1437.