Certifiering

Certifieringen säkerställer att FSC-märkta produkter kommer från välskötta skogar som skapar ekologiska, sociala och ekonomiska fördelar.
Med en FSC-certifiering visar skogsägare att de tar hand om sin skog på ett ansvarsfullt sätt. FSC-certifiering kan också ge tillgång till nya marknader.
FSC:s principer och kriterier fastställer goda skogsbruksmetoder.

De skogsägare som vill FSC-certifiera sin skog, tillåter att ett certifieringsföretag granskar skogen. Certifieringsföretaget kontrollerar att skogsbruket uppfyller FSC:s krav. Om allt är i sin ordning beviljar certifieraren ett skogsbrukscertifikat (Forest management, ”FM”) för fem år. Skogsbruket kontrolleras varje år. Detta säkerställer att skogsbruket ständigt möter FSC:s krav. För gruppcertifikat, kontrolleras bara en del av deltagarna per år.

Spårbarhetscertifiering (Chain of Custody, ”CoC”) är FSC:s andra certifikatstyp. Det möjliggör försäljningen av FSC-certifierat virke eller FSC-certifierade produkter. Med ett spårbarhetscertifikat kan det certifierade trämaterialet spåras genom hela tillverkningsprocessen, ända fram till butikshyllan. Varje företag som bearbetar, förädlar eller handlar med FSC-certifierade träprodukter måste ha ett spårbarhetscertifikat för att kunna använda FSC:s märke. Ett grundkrav är att verksamheten har ett system för att följa och skilja FSC-produkter från icke-certifierade produkter.

FSC:s varumärke används för att markera och främja FSC-certifierade produkter. FSC övervakar att varumärket används laglig och korrekt. Läs mer på http://se.fsc.org/anvaenda-fscs-logo.243.htm

Certifikatstyper

FSC har tre olika typer av certifikat med anknytning till produktion av trä och till produktionskedjan.

  • Skogsbrukscertifikat (Forest Management, ”FM”) innebär att skogsmarken sköts enligt FSC:s principer och kriterier, som de kommer till uttryck i FSC Finlands skogsbruksstandard.
  • Spårbarhetscertifikat (Chain of Custody ”CoC”) är avsedd för varje företag som bearbetar, förädlar eller handlar med FSC-certifierade träprodukter. Certifikatet säkerställer att FSC-märkta produkter består av FSC-certifierade och kontrollerade källor. Certifiering krävs för att en produkt ska få bära FSC:s märke.
  • Controlled Wood betyder virke från kontrollerade källor. Standarderna för Controlled Wood är i första hand avsedd för företag som hanterar ocertifierat material i framställningen av produkter som ska märkas FSC Mix. Standarderna för Controlled Wood ska göra det möjligt att säkerställa att ocertifierat virke kommer från kontrollerade källor och inte innehåller virke från källor, oacceptabla för FSC. Tillverkare kan blanda FSC-certifierad material med ocertifierade material från kontrollerade källor (max.30 %). Sådana produkter märks alltså med beteckningen FSC Mix.

Läs om uppsättning av standarder på https://ic.fsc.org/standard-setting.212.htm

Läs om hur FSC godkänner certifieringsorganisationer och ackrediteraren Accreditation Services International (ASI) på https://ic.fsc.org/accreditation.28.htm


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000211