FSC:s Principer och kriterier

Reviderade P&C antogs i en medlemsomröstning 2012 och trädde i kraft efter arbetet med upprättningen av generella internationella indikatorer (IGI) slutfördes under året 2015. Läs mer på webplatsen för IGI-processen http://igi.fsc.org/ och https://ic.fsc.org/principles-and-criteria.34.htm


Tio Principer

Tio regler för ansvarsfullt skogsbruk

Princip 1: Efterlevnad av lagstiftning
Princip 2: Arbetarrättigheter och anställningsförhållanden
Princip 3: Urbefolkningars rättigheter
Princip 4: Relationer på samhällsnivå
Princip 5: Utbyte av skogen
Princip 6: Miljövärden och miljöpåverkan
Princip 7: Planering
Princip 8: Uppföljning och utvärdering
Princip 9: Höga bevarandevärden
Princip 10: Genomförande av brukningsåtgärder
Läs mer på Internationella FSC:s hemsida https://ic.fsc.org/the-revised-pc.191.htm.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000211