Medlemmar

Alla FSC:s medlemmar tillhör en av de tre kamrarna: den ekonomiska, sociala eller miljökammaren. Vid omröstningar har varje kammare en tredjedel av det totala antalet röster, oavsett medlemsantal i kammaren. Medlemmar kan vara företag, organisationer eller privatpersoner.

Ordförande
Jari Niemelä

Hedersordförande
Tari Haahtela

Ekonomisk kammare
Alcea
Innofor Finland
Metsä Group
Metsäteho (R&D in forest operations)
Metsäteollisuus ry / Finnish Forest Industries Federation
Silvacultura
Stora Enso
UPM-Kymmene
UPM Silvesta
Maskinföretagarnas förbund
Tornator
Ålands skogsvårdsförening


Social kammare
Konsumentförbundet
Trä-och specialbranschernas förbund
Föreningen för Finlands renskötarsamerna
Samerådet
Meto - Skogsbranchens experter
Suomen Latu
Finlands Scouter

Miljökammare
Birdlife Finland
Greenpeace
Luonto-Liitto / The Finnish Nature League
Natur och Miljö
Finlands Naturskyddsförbund
WWF Finland


Stödmedlemmar
NEPCon Certificering ApS
Inspecta
DNVGL


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000211