Styrelsen

FSC Finlands styrelse – Föreningen för Ansvarsfullt skogsbruk - består av en ordförande samt sex ledamöter. Det ska vara en jämn kammarfördelning bland ledamöterna, därav finns det två representanter från varje kammare: den ekonomiska, den sociala, och miljökammaren. En vice ordförande väljs bland de sex ledamöter. En personlig suppleant väljs för varje ledamot.

Styrelsen 2014

Styrelseledamöter

Ordförande
Sirkka Hautojärvi

Ekonomisk kammare

Karoliina Niemi, Metsäteollisuus ry/Finnish Forest Industries Federation
Suppleant: Maarit Sallinen, Tornator

Timo Lehesvirta, UPM-Kymmene
Suppleant: Jussi Ripatti, Metsä Group

Miljökammare

Lauri Kajander, Luonto-Liitto/ The Finnish Nature League
Suppleant: Matti Liimatainen, Greenpeace ( internationell FSC medlem )

Jari Luukkonen, WWF
Suppleant: Paloma Hannonen, Finlands naturskyddsförbund

Social kammare

Harri Häkkinen, Trä-och specialbranschernas förbund
Suppleant Erkki Eteläaho, METO – Skogsbranschens experter

Jenni Vainioranta, Konsumentförbundet
Suppleant: Anne Rautiainen, Suomen Latu

Sekreterare
Laura Kauppila, FSC Finland


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000211