Styrelsen

FSC Finlands styrelse – Föreningen för Ansvarsfullt skogsbruk - består av en ordförande samt sex ledamöter. Det ska vara en jämn kammarfördelning bland ledamöterna, därav finns det två representanter från varje kammare: den ekonomiska, den sociala, och miljökammaren. En vice ordförande väljs bland de sex ledamöter. En personlig suppleant väljs för varje ledamot.

Styrelsen 2021


Styrelseledamöter

Ordförande
Pekka Keloneva

Social kammare
Erkki Eteläaho, METO – Skogsbranschens experter
Jari Sirviö, Industrifacket

Suppleant:
Jan Saijets, Föreningen för Finlands renskötarsamerna
Jukka Sippola, Loimu

Miljökammare
Paloma Hannonen, Finlands naturskyddsförbund
Jari Luukkonen, WWF

Suppleant:
Riku Eskelinen, Luonto-Liitto
Tero Toivanen, Birdlife

Ekonomisk kammare
Pekka Kallio-Mannila, Stora Enso
Karoliina Niemi, Metsäteollisuus ry/Finnish Forest Industries Federation

Suppleant:
Vesa Junnikkala, Metsä Group
Inka Musta, UPMPekka Kallio-Mannila, Stora Enso


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000211