Styrelsen

FSC Finlands styrelse – Föreningen för Ansvarsfullt skogsbruk - består av en ordförande samt sex ledamöter. Det ska vara en jämn kammarfördelning bland ledamöterna, därav finns det två representanter från varje kammare: den ekonomiska, den sociala, och miljökammaren. En vice ordförande väljs bland de sex ledamöter. En personlig suppleant väljs för varje ledamot.

Styrelsen 2018

Styrelseledamöter

Ordförande
Jari Niemelä


Social kammare

Jari Sirviö, Trä-och specialbranschernas förbund
Erkki Eteläaho, METO – Skogsbranschens experter

Suppleant:
Jaakko Nippala, Suomen partiolaiset / Finlands Scouter
Anne Rautiainen, Suomen Latu

Miljökammare

Lauri Kajander, Luonto-Liitto / The Finnish Nature League
Jari Luukkonen, WWF

Suppleant:
Matti Liimatainen, Greenpeace
Paloma Hannonen, Finlands naturskyddsförbund

Ekonomisk kammare

Janne Näräkkä, Metsäteollisuus ry/Finnish Forest Industries Federation
Jussi Ripatti, Metsä Group

Suppleant:
Ari Karhapää, Tornator
Pekka Kallio-Mannila, Stora Enso


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000211