Styrelsen

FSC Finlands styrelse – Föreningen för Ansvarsfullt skogsbruk - består av en ordförande samt sex ledamöter. Det ska vara en jämn kammarfördelning bland ledamöterna, därav finns det två representanter från varje kammare: den ekonomiska, den sociala, och miljökammaren. En vice ordförande väljs bland de sex ledamöter. En personlig suppleant väljs för varje ledamot.

Styrelsen 2019

Styrelseledamöter

Ordförande
Jari Niemelä


Social kammare

Jukka Sippola, Loimu
Erkki Eteläaho, METO – Skogsbranschens experter

Suppleant:
Jan Saijets, Föreningen för Finlands renskötarsamerna
Anne Rautiainen, Suomen Latu

Miljökammare

Jari Luukkonen, WWF
Paloma Hannonen, Finlands naturskyddsförbund

Suppleant:
Tero Toivanen, Birdlife
Lauri Kajander, Luonto-Liitto / The Finnish Nature League

Ekonomisk kammare

Janne Näräkkä, Metsäteollisuus ry/Finnish Forest Industries Federation
Vesa Junnikkala, Metsä Group

Suppleant:
Maarit Sallinen, Tornator
Pekka Kallio-Mannila, Stora Enso


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000211