Marknadsutveckling

Efterfrågan på FSC-certifierade produkter ökar stadigt
Internationella FSC, FSC Finland och FSC:s övriga nätverkspartners arbetar tillsammans med att utveckla FSC på marknaden.

Konsumenterna måste känna till FSC:s märke och innehåll för att kunna fråga efter märkta produkter.

För att få fram produkterna måste skogsbrukare och företag vilja certifiera sina verksamheter.
FSC-certifiering ger marknadstillträde och tillgång till nya eller växande marknader. För närvarande (juni 2015) finns drygt 180 miljoner FSC-certifierad mark i ca. 80 länder.

Närmare 30 000 spårbarhetscertifierade företag finns representerade i 107 olika länder. Antalet certifierade företag ökar stadigt. Internationella FSC uppdaterar statistiken över certifikat varje månad.

Ungefär hälften av de spårbarhetscertifierade företagen finns i Europa, men en snabb ökning sker för närvarande i Asien. Viktiga och växande marknader finns även i Nord- och Sydamerika.

Internationella FSC:s marknadsavdelning fokuserar för närvarande särskilt på marknaderna i Japan, Nordamerika, Ryssland och forna Sovjetunionen i sina samarbeten med nyckelkunder och globala partners.

Läs om FSC på marknaden på https://ic.fsc.org/market-partners.2.htm

Läs om Key Accounts på https://ic.fsc.org/key-account-management.43.htm


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000211