Om FSC - Vilka vi är?

För att skapa balans i möjligheterna att påverka är medlemmarna indelade i tre kammare: miljökammare, ekonomisk kammare eller social kammare. Varje kammare har samma rättigheter i beslutsfattandet. På internationell nivå viktas också rösterna så att representanter från det globala Nord och Syd får 50 % av röstdelarna var.

Samma grundregler gäller i hela världen. Skogscertifiering enligt FSC:s globala Principer och Kriterier är grunden i FSC:s certifieringssystem. FSC-certifiering bygger på tio viktiga principer och tillhörande kriterier för skogsbruk. FSC:s principer och kriterier är enhälligt godkända av medlemmarna. FSC:s mål är att varje land upprättar sin egen standard för god skogsskötsel enligt nationella förhållanden som är lämpliga med FSC:s kriterier.

Finlands skogsbruksstandard antogs 2011 och uppdaterades enligt FSC:s regler vart 5 år – nästa gång är 2015. Välkommen som medlem för att påverka!


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000211