En ideell medlemsorganisation

Internationella FSC är en organisation vars grundprinciper är deltagande, demokrati och jämställdhet. De som deltar i FSC:s arbete, nationellt eller internationellt, har likställda rättigheter och möjligheter att påverka. Medlemmar kan vara organisationsmedlemmar - det vill säga att de representerar ett företag eller en organisation - eller enskilda (privata) medlemmar.

Medlemmarna är placerade i tre olika kammare: ekonomisk kammare, social kammare och miljökammare. Varje kammare har 33,3 % av röstandelarna vid omröstningar. Inom varje kammare viktas rösterna så att representanter från det globala Nord och Syd får 50 % av röstandelarna var.

Generalförsamling

Generalförsamling (General Assembly, GA) är Internationella FSC:s högsta beslutande organ. Det är ett beslutande medlemsmöte som är öppen för alla som är medlemmar i Internationella FSC. Mötet genomförs vart tredje år. Motionerna kommer från medlemmarna och där fattas de viktiga principbesluten.
Alla intressenter är välkomna i Generalförsamlingar, men bara de som är medlemmar i Internationella FSC har rösträtt. De senaste GA-mötena hölls i Sevilla, Spanien, 11-12 september 2014 och Vancouver, Kanada, 12-13 oktober 2017..

Styrelse

FSC:s styrelse möts flera gånger om året och har det löpande ansvaret. Styrelsen består av nio personer och det är medlemmarna i FSC:s internationella kammare som nominerar och röstar fram tre ledamöter var. Mandattiden för ledamöterna är 3 år.

Verkställande direktör

Den verkställande direktören leder arbetet vid Internationella FSC:s kansli, som idag har drygt 90 anställda. Styrelsen utser VD:n som nu är Kim Carstensen. Kansliet finns i Bonn, Tyskland och bereder och verkställer besluten tillsammans med nationella nätverkspartners, exempelvis FSC Finland.

Global strategi

Läs om FSC:s globala strategi på här.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000211