Bli certifierad

En FSC-certifiering visar att du följer marknadens högsta miljömässiga och sociala standard. Allmänhetens oro över tillståndet för världens skogar och virkesresurser ökar. FSC ger dig en lösning på komplexa miljömässiga och sociala utmaningar.

En FSC-certifiering är ett effektivt sätt för dig att kommunicera att du tar ansvar för din verksamhet. Det stärker trovärdigheten för din verksamhet. Du visar kunder, samarbetspartner och konsumenter att du tar ansvar. En FSC-certifiering kan också ge tillgång till nya marknader. 

FSC:s skogsbrukscertifikat är för certifiering av skog. Bekanta dig med det informationsmaterial vi har för små skogsägare  på våra hemsidor.

FSC:s spårbarhetscertifikat gäller för certifiering av produktionskedjan. Hela kedjan måste vara certifierad – från skog till butikshyllan – för att produkten ska få bära FSC:s märke.

FSC:s varumärkeslicens för detaljhandel – den sista länken innan en vara når slutkonsumenten – behöver inte vara FSC-certifierad för att använda FSC:s varumärke i sin marknadsföring. Däremot krävs en särskild varumärkeslicens.

När det gäller att sprida information om FSC i en tidningsartikel eller ett informationsmaterial som inte har några kommersiella syften får man använda FSC:s varumärke utan att vara certifierad. Du måste ändå ha ett särskilt tillstånd, det får du av oss på FSC Finland.

FSC:s Controlled Wood gäller för skogsråvara som inte är FSC-certifierat, men kommer från kontrollerade källor, och som kan användas i begränsad mängd i FSC Mix-märkta produkter. Kontrollerat virke ska uppfylla FSC:s standard för Controlled Wood, och man måste till exempel visa att avverkningen har skett lagligt och att avverkningen inte strider mot mänskliga rättigheter eller hotar biodiversitet.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000211