Bli medlem

Det är enkelt att ansöka om medlemskap i FSC Finland (dvs Föreningen för ansvarsfullt skogsbruk). Alla som stöder målen för föreningen, liksom FSC:s internationella principer och verksamhet, är välkomna.

Varje medlem ansluter sig till en av FSC:s tre kamrar (miljö, sociala eller ekonomiska) och du kan välja om du vill ansluta dig som enskild medlem eller som organisationsmedlem (juridisk person) med rättskapacitet, som är baserat i Finland.  Som stödjande medlem accepteras en individ, organisation eller företag som vill stödja föreningens verksamhet.

En hedersmedlem är en person som avsevärt har bidragit till och stöttat föreningens verksamhet.

Entré -och medlemsavgifter

Föreningens årsmöte bestämmer entré- och medlemsavgifter. Nuvarande avgifterna hittas på denna sidan i ”downloads”.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000211