Sertifiointi

Takuu ekologisista, taloudellisista ja sosiaalisista hyödyistä

FSC sertifioituja tuotteita (© FSC A.C.)© FSC A.C.FSC-sertifiointi takaa, että FSC-merkityt tuotteet tulevat hyvin hoidetuista metsistä, jotka tuottavat ekologisia, sosiaalisia ja taloudellisia hyötyjä.


FSC:n periaatteet ja kriteerit

FSC:n periaatteet ja kriteerit määrittelevät hyvän metsänhoidon säännöt. Suomessa on laadittu myös Suomen erikoisolosuhteisiin sovitetut indikaattorit FSC:n periaatteille ja kriteereille ja ne on koottu Suomen FSC-standardiin.

Metsänomistajat voivat hakea FSC Metsänhoidon sertifikaattia. Metsänomistaja sopii metsän auditoinnista sertifiointiyrityksen kanssa. Sertifiointiyritys tarkistaa, että metsänhoito on FSC Metsänhoidon standardin mukaista ja myöntää metsänhoidon (Forest Management, FM) sertifikaatin viideksi vuodeksi, mikäli vakavia poikkeamia ei löydy. Sertifiointiyritys tarkastaa metsänhoidon joka vuosi. Näin varmistetaan, että metsänhoito on jatkuvasti vaatimusten mukaista. Pienmetsänomistajille usein sopivin vaihtoehto on liittyä ryhmäsertifikaattiin. Lisätietoa ryhmäsertifikaatista Pienmetsänomistajat -sivuilla.

Alkuperäketjun (Chain of Custody, CoC) sertifiointi on tarkoitettu puun jalostajille ja myyjille sekä puutuotteiden valmistajille. Alkuperäketjun sertifiointi mahdollistaa FSC-sertifioidun puun ja puupohjaisten tuotteiden myymisen. Alkuperäketjun sertifiointi jäljittää sertifioitua puumateriaalia koko valmistusprosessin läpi. Se todistaa, että FSC-merkityt tuotteet täyttävät FSC:n vaatimukset metsästä kaupan hyllylle. Kaikissa valmistus- ja kuljetusvaiheissaan FSC-sertifioitu materiaali on pidetty erillään kontrolloimattomasta materiaalista.

Kontrolloidun puun sertifikaatti koskee sellaisia tuotteita, jotka eivät ole peräisin FSC-sertifioidusta metsästä, mutta joiden alkuperä on todistetusti riidaton. FSC-kontrolloitua puuta voidaan tuotantoketjussa yhdistää FSC-sertifioituun puuhun alkuperäketjun standardin rajoissa, ja tuote voidaan merkitä FSC Mix-merkillä.

FSC-tavaramerkkiä käytetään tuotteiden, jotka tulevat FSC-sertifioiduista metsistä ja kontrolloiduista lähteistä, merkitsemiseen ja markkinointiväittämien välittämiseen. FSC:llä on kattava seurantajärjestelmä tavaramerkin laillisen ja oikean käytön varmistamiseksi.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000211