Akkreditointi

Akkreditointi takaa sertifioinnin luotettavuuden

Akkreditointi (© FSC A.C.)© FSC A.C.FSC ei itse myönnä sertifikaatteja, vaan riippumattomat sertifiointielimet suorittavat metsänhoidon ja alkuperäketjun auditoinnit, sekä myöntävät sertifikaatit.

FSC asettaa metsänhoidon ja alkuperäketjun standardit, sekä määrittelee menettelytavat, joita sertifiointielinten tulee noudattaa auditoinneissaan.


Akkreditoinnin avulla voidaan varmistaa, että sertifiointielimet työskentelevät sääntöjemme mukaisesti. FSC on ainoa maailmanlaajuinen metsäsertifiointijärjestelmä, jolla on integroitu akkreditointiohjelma sertifiointielinten valvomiseksi.

Accreditation Services International (ASI) tarkistaa sekä maastossa että toimistossa, että sertifiointielimet toimivat sääntöjemme mukaisesti. Kaikkien akkreditoitujen sertifiointielinten tulee lisäksi täyttää ISO:n (Organization for Standardization) yleisvaatimukset sertifiointielimille (General Requirements for Bodies Operating Product Certification Systems (ISO/IEC Guide 65: 1996(E)).

Samalla tavoin kuin sertifiointielimet tarkistavat vuosittain sertifikaatin haltijoiden toiminnan, myös ASI tarkistaa vuosittain sertifiointielinten toiminnan sekä maastossa että kentällä. Menneet ja tulevat tarkistukset ovat nähtävillä ASI:n verkkosivuilla.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000211