Viisi askelta

Avuksi alkuperäketjun sertifiointiin

FSC ei itse myönnä sertifikaatteja, vaan sertifiointiprosessin suorittaa aina kolmas osapuoli, sertifiointiorganisaatio. Sertifiointiorganisaatiot myöntävät FSC:n vaatimukset täyttäville yhtiöille ja yksityisille metsänhoidon ja alkuperäketjun sertifikaatteja. Vain FSC:n akkreditoimat sertifiointiorganisaatiot voivat myöntää FSC-sertifikaatteja.


Viisi askelta sertifiointiin

Huom! Jos edustat pientä puutuotealan yritystä, tutustu mahdollisuuteen liittyä puutuotealan sertifiointiryhmään.

1. Ota yhteyttä akkreditoituun sertifiointiorganisaatioon. Perustiedoilla sertifiointiorganisaatio voi arvioida sertifioinnin kustannuksia ja sertifiointiin kuluvaa aikaa. Sertifiointiorganisaatio kertoo teille tarvittavat vaatimukset FSC-sertifiointiin.

2. Valitset ja päätät itse minkä sertifiointiorganisaation kanssa solmit sopimuksen

3. Sertifiointiorganisaatio suorittaa sertifioinnin auditoinnin

4. Auditoinnissa kerätystä aineistosta luodaan auditointiraportti, jota sertifiointiorganisaatio käyttää sertifikaatin myöntämisen päätöksen pohjana.

5. Jos päätös on positiivinen, teille myönnetään FSC-sertifikaatti. Jos auditoinnissa on paljastunut poikkeamia FSC:n vaatimuksien täyttymisessä, voitte suorittaa uusinta auditoinnin kun sertifiointiraportissa ehdotettuihin muutoksiin on vastattu.

FSC-sertifikaatti on voimassa viisi vuotta. Akkreditoitu sertifiointiorganisaatio suorittaa vuosittaisen tarkastusauditoinnin varmistaakseen että täytät FSC-sertifioinnin vaatimukset.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000211