Kontrolloitu puu

Korkeat vaatimukset FSC-sertifioimattomalle puulle

FSC Mixed sources – Tuotteessa käytetty puu on osittain peräisin sertifioiduista lähteistä sekä osittain kontrolloiduista lähteistä. (© Marko Mäkinen)© Marko MäkinenKontrolloitu puu on puuraaka-ainetta, jota voidaan sekoittaa sertifioidun puuraaka-aineen kanssa FSC Mix -tuotteiden valmistuksen aikana. Sertifioidun ja kontrolloidun puun käytöllä avustetaan valmistajia hallitsemaan tilannetta, jos FSC-sertifioidun puuraaka-aineen toimitus on vaihtelevaa tai heikkoa. Samalla luodaan kysyntää FSC-tuotteille.


Kontrolloituna materiaalina voidaan käyttää ainoastaan materiaaleja, jotka ovat peräisin FSC:lle hyväksyttävistä lähteistä. Kontrolloitu puu ei saa
• olla lähtöisin alueilta, joissa perinteisiä oikeuksia tai kansalaisoikeuksia rikotaan
• olla lähtöisin metsistä, joissa metsänkäyttö uhkaa korkeita suojeluarvoja
• olla geenimuunneltua perimää
• olla laittomasti hakattua
• olla lähtöisin alueilta, joissa luonnonmetsää on hakattu puuplantaasin tai muun korvaavan maankäyttömuodon tieltä

Kontrolloidut materiaalit voidaan todentaa joko valmistajan toimesta käyttäen kontrolloidun puun "yritys" standardia (FSC-STD-40-005) tai kontrolloidun puun metsäsertifiointijärjestelmää standardin FSC-STD-30-010 mukaisesti.

Kontrolloidun puun ansiosta suuri määrä valmistajia voi osallistua FSC:n edistämiseen ympäri maailmaa. FSC Mix -tuotteiden avulla FSC voi tavoittaa enemmän kuluttajia ja näkyä enemmän markkinoilla. Kontrolloitua puuta pidetään myös ensimmäisenä askeleena kohti täyttä metsäsertifiointia.

FSC Mix -merkin tultua käyttöön vuonna 2004, osa sidosryhmistä on ilmaissut huolensa FSC:n kontrolloidun puun standardeista. Seurauksena keskusteluista sidosryhmien kanssa, FSC päätti uudistaa ja vahvistaa kontrolloidun puun standardeja. Suomessa prosessi on käynnissä, ja työryhmän on tarkoitus laatia kansallinen kontrolloidun puun riskianalyysi vuoden 2014 loppuun mennessä.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000211