Kontrolloitu puu

Korkeat vaatimukset FSC-sertifioimattomalle puulle

FSC Mixed sources – Tuotteessa käytetty puu on osittain peräisin sertifioiduista lähteistä sekä osittain kontrolloiduista lähteistä. (© Marko Mäkinen)© Marko MäkinenKontrolloitu puu on puuraaka-ainetta, jota voidaan sekoittaa sertifioidun puuraaka-aineen kanssa FSC Mix -tuotteiden valmistuksen aikana. Sertifioidun ja kontrolloidun puun käytöllä avustetaan valmistajia hallitsemaan tilannetta, jos FSC-sertifioidun puuraaka-aineen toimitus on vaihtelevaa tai heikkoa. Samalla luodaan kysyntää FSC-tuotteille.


Kontrolloituna materiaalina voidaan käyttää ainoastaan materiaaleja, jotka ovat peräisin FSC:lle hyväksyttävistä lähteistä.


Kontrolloitu puu ei saa
• olla lähtöisin alueilta, joissa perinteisiä oikeuksia tai kansalaisoikeuksia rikotaan
• olla lähtöisin metsistä, joissa metsänkäyttö uhkaa korkeita suojeluarvoja
• olla geenimuunneltua perimää
• olla laittomasti hakattua
• olla lähtöisin alueilta, joissa luonnonmetsää on hakattu puuplantaasin tai muun korvaavan maankäyttömuodon tieltä.

Kontrolloidut materiaalit voidaan todentaa joko valmistajan toimesta käyttäen kontrolloidun puun "yritys" standardia (FSC-STD-40-005) tai kontrolloidun puun metsäsertifiointijärjestelmää standardin FSC-STD-30-010 mukaisesti.

Kontrolloidun puun ansiosta suuri määrä valmistajia voi osallistua FSC:n edistämiseen ympäri maailmaa. FSC Mix -tuotteiden avulla FSC voi tavoittaa enemmän kuluttajia ja näkyä enemmän markkinoilla. Kontrolloitua puuta pidetään myös ensimmäisenä askeleena kohti täyttä metsäsertifiointia.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000211