Kontrolloitu puu

Korkeat vaatimukset FSC-sertifioimattomalle puulle

FSC Mixed sources – Tuotteessa käytetty puu on osittain peräisin sertifioiduista lähteistä sekä osittain kontrolloiduista lähteistä. (© Marko Mäkinen)© Marko MäkinenKontrolloitu puu on puuraaka-ainetta, jota voidaan sekoittaa sertifioidun puuraaka-aineen kanssa FSC Mix -tuotteiden valmistuksen aikana. Sertifioidun ja kontrolloidun puun käytöllä avustetaan valmistajia hallitsemaan tilannetta, jos FSC-sertifioidun puuraaka-aineen toimitus on vaihtelevaa tai heikkoa. Samalla luodaan kysyntää FSC-tuotteille.


Kontrolloituna materiaalina voidaan käyttää ainoastaan materiaaleja, jotka ovat peräisin FSC:lle hyväksyttävistä lähteistä.

Kontrolloidun puun tulee olla peräisin tunnetuista ja hyväksyttävistä lähteistä. Kontrolloidun puun hankinnassa tulee varmistaa, että puu ei ole:

1. laittomasti hakattua
2. lähtöisin alueilta, joissa perinteisiä oikeuksia tai kansalaisoikeuksia rikotaan
3. lähtöisin metsistä, joissa metsänkäyttö uhkaa korkeita suojeluarvoja
4. lähtöisin alueilta, joissa luonnonmetsää on hakattu puuplantaasin tai muun korvaavan maankäyttömuodon tieltä
5. geenimuunneltua perimää.

Numerot 1 - 5 tarkoittavat kontrolloituun puuhun liittyviä kategorioita.

Kontrolloidut materiaalit voidaan todentaa joko valmistajan toimesta käyttäen tuoteketjun standardia (FSC-STD-40-005) tai kontrolloidun puun metsäsertifiointijärjestelmää standardin FSC-STD-30-010 mukaisesti.

Kontrolloidun puun kansallinen riskinarviointi (CNRA) valmistui Suomessa vuoden 2018 lopulla. Tutustu dokumenttiin kansainvälisen FSC:n sivulla.

Kontrolloidun puun ansiosta suuri määrä valmistajia voi osallistua FSC:n edistämiseen ympäri maailmaa. FSC Mix -tuotteiden avulla FSC voi tavoittaa enemmän kuluttajia ja näkyä enemmän markkinoilla. Kontrolloitua puuta pidetään myös ensimmäisenä askeleena kohti täyttä metsäsertifiointia.

Kysymyksiä ja vastauksia kontrolloidusta puusta ja kansallisesta riskinarviosta

Tutustu myös kysymyksiin ja vastauksiin kontrolloidusta puusta ja kansallisesta riskinarviosta.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000211