Kontrolloitu puu ja kansallinen riskinarvio

Kysymyksiä ja vastauksia

Suomessa vietiin vuonna 2018 loppuun kontrolloidun puun keskitetty kansallinen riskiluokitusprosessi (CNRA, centralized national risk assessments).
Suomen riskinarvioinnin voi ladata kansainvälisen FSC:n dokumenttipankista.


Tämä Kysymyksiä ja vastauksia -osio liittyy käytyyn prosessiin.


Alla usein kysyttyjä kysymyksiä FSC:n kontrolloidun puun riskiarvioon liittyen. Lisää kysymyksiä ja vastauksia löydät tekstin alapuolella olevasta tukidokumentista.

Mitä on kontrolloitu puu?

FSC-sertifioidun raaka-aineen kanssa voidaan sekoittaa kontrolloitua puuta FSC Mix -tuotteiden valmistusta varten.
Kontrolloidun puun on oltava hyväksyttävistä lähteistä. Kontrolloidun puun järjestelmä määrittelee nämä hyväksyttävät lähteet eli minimivaatimukset raaka-aineelle.

Miksi tarvitaan kontrolloitua puuta?

Kontrolloidun puun käytöllä avustetaan valmistajia hallitsemaan tilannetta, jos FSC-sertifioidun puuraaka-aineen toimitus on vaihtelevaa tai heikkoa. Samalla luodaan kysyntää FSC-tuotteille.
FSC Mix-leimalla varustetuissa sertifioiduissa tuotteissa hyödynnetään sekä FSC-sertifioiduista että kontrolloiduista lähteistä peräisin olevia raaka-aineita. Sertifioitua ja kontrolloitua raaka-ainetta voi sekoittaa tuotteissa FSC Chain of Custody (FSC-STD-40-004) mukaisin ehdoin.

Miten FSC voi vaikuttaa sertifioimattomiin metsiin? Voiko alueen luokittelu HCV-alueeksi vaikuttaa puun myyntiin alueelta?

On totta, että kontrolloidun puun hankinta vaikuttaa myös sellaisten metsänomistajien mahdollisuuksiin myydä puuta FSC-sertifioiduille yrityksille, jotka eivät ole sertifioineet metsiään FSC:llä. Koska FSC-sertifioitujen tuotteiden kysyntä ylittää FSC-sertifioidun raaka-aineen tarjonnan, tarvitaan joissakin toimitusketjuissa myös FSC:n määrittelemää kontrolloitua puuta. Kontrolloidulle puulle asetetut vaatimukset voivat vaikuttaa puun myyntimääriin sertifioimattomissa metsissä. FSC:n vaikutus tulee kysynnän kautta, kun kuluttajat vaativat entistä vastuullisemmin tuotettuja tuotteita. Tätä kautta tuotteita valmistavat yritykset hankkivat FSC:n kriteerien mukaan tuotettua materiaalia.

FSC on vastuullisen metsänhoidon väline eikä pelkästään suojele metsiä. FSC tarjoaa kuluttajille tavan varmistaa, että heidän ostamansa puutuotteet ovat vastuullisesti tuotettuja.

Mitä ovat korkean suojeluarvon metsäkohteet eli HCV-alueet (High conservation value)?

Kansallisessa riskinarviossa on määritelty minkälaiset alueet voivat täyttää HCV-alueen määritelmän. Varsinainen määrittely tulee tehdä kohdekohtaisesti.

Korkean suojeluarvon (HCV) kohteeksi määrittely ei aina tarkoita, että alue olisi jätettävä metsätalouden ulkopuolelle. Suojeluarvot HCV-alueilla saattavat säilyä metsätaloudesta huolimatta. Kontrolloitua puuta hankittaessa on otettava selvää, miten metsätalous vaikuttaa alueen suojeluarvoihin. Jos metsätalous vaikuttaa negatiivisesti suojeluarvoihin, on käytettävä riskinhallintakeinoja, joilla riskiä suojeluarvojen heikentymiselle voidaan vähentää.

Kuka määrittelee onko jokin alue määritelmältään HCV-alue?

Puuta ostava organisaatio määrittelee, onko jokin alue määritelmältään HCV-alue. Kansallisen riskiarvion avulla yritysten tulee päivittää omat hankintaperiaatteensa kontrolloidun puun osalta ja arvioida riskialueilla kohdekohtaisesti HCV-alueiden olemassaolon.

Kontrolloitua puuta ostavan organisaation toimintaa valvoo vuosittaisilla auditoinneilla riippumaton kolmas osapuoli (auditoija).


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000211