Metsäsertifiointi

Takuu vastuullisesta metsänhoidosta

Hakkuun jälkeen – FSC-sertifioidussa metsässä metsänuudistamisessa suositaan luontaista taimiainesta (© Marko Mäkinen)© Marko MäkinenFSC Metsänhoidon sertifikaatti takaa, että metsää hoidetaan FSC:n periaatteiden ja kriteereiden mukaisesti.

FSC Metsänhoidon sertifikaatteja myöntävät FSC:n akkreditoimat sertifiointiorganisaatiot. Riippumaton sertifiointiorganisaatio arvioi, hoidetaanko metsää FSC:n sosiaalisten, ekologisten ja taloudellisten kriteerien mukaan. Sertifiointi on vapaaehtoista.


Sertifioinnin päätavoitteena on parantaa metsien hoitoa ja varmistaa sertifioitujen metsätuotteiden pääsy markkinoille. FSC:n avulla kuluttaja voi varmistaa, että hänen ostamansa metsätuotteen raaka-aineen hankinta ei ole aiheuttanut metsien tuhoutumista tai metsäluonnon köyhtymistä.

FSC:n akkreditoimat sertifioijat voivat myöntää kahdenlaisia sertifikaatteja: metsänhoidon sertifikaatteja ja/tai alkuperäketjun sertifikaatteja. Metsänhoidon sertifioinnissa tarkastetaan, että hakijan metsätaloustoimet vastaavat FSC:n vaatimuksia. Suomessa metsien FSC-sertifiointi ja sertifioitujen metsien hoito suoritetaan Suomen FSC-standardin mukaisesti.

Metsäomaisuuden laajuudesta ja metsänomistajan tarpeista riippuen metsänomistaja voi valita joko oman sertifikaatin tai jäsenyyden ryhmäsertifikaatissa.


Suomessa metsänomistaja, joka omistaa alle 500 hehtaaria metsää ja liittyy FSC-ryhmäsertifikaattiin, noudattaa pienmetsänomistajana FSC:n yksinkertaisempia sääntöjä. Suurmetsänomistajat noudattavat yleisen FSC-standardin asettamia vaatimuksia. Lisätietoja ryhmäsertifikaatista Pienmetsänomistajat-sivultamme.

Metsänomistajan, joka haluaa oman FSC-sertifikaatin metsälleen, kannattaa ottaa yhteyttä FSC:n valtuuttamaan sertifiointiyritykseen, joka toteuttaa metsänhoidon arvioinnin. Sertifiointiyritys suorittaa yleensä alussa suppean kartoituksen, jonka avulla havaitaan mahdolliset puutteet metsänhoidossa. Kun metsänomistaja on varmistunut siitä, että kyseiset puutteet on korjattu, hän voi sopia varsinaisen arvioinnin. Varsinainen arviointi on perusteellinen katsaus metsäsuunnitelmaan ja sen toteutukseen maastossa. Sertifiointiyritys lähettää paikan päälle asiantuntijaryhmän arvioimaan metsän sosiaalista, taloudellista ja ekologista tilaa.

Lopuksi arviointiryhmä raportoi metsänomistajalle kohdista, joiden osalta hoito ei vastaa FSC:ssä sovellettavia vaatimuksia. Näitä sääntöjenvastaisuuksia kutsutaan poikkeamiksi. Jos metsänhoidosta löytyy vain pieniä poikkeamia, sertifiointiyritys voi myöntää sertifiointitodistuksen edellyttäen, että metsänomistaja alkaa korjata poikkeamia. Jos arvioinnissa ilmenee merkittäviä poikkeamia, sertifiointiyritys ei myönnä sertifikaattia kunnes poikkeamat on ratkaistu.

Oletko jo tutustunut ryhmäsertifiointiin? Lisätietoja ryhmään liittymisestä ryhmäsertifiointia tarjoavilta organisaatioilta!

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000211