FSC:n periaatteet ja kriteerit

FSC edistää ympäristön kannalta hyvää, sosiaalisesti hyödyllistä ja taloudellisesti kannattavaa metsänhoitoa

FSC:n Periaatteet ja kriteerit (© Marko Mäkinen)© Marko MäkinenFSC:n periaatteet ja kriteerit määrittelevät ympäristön kannalta hyvän, sosiaalisesti hyödyllisen ja taloudellisesti kannattavan metsänhoidon keskeiset elementit ja vaatimukset. Jokaiselle periaatteelle on laadittu useita kriteereitä. Kriteerien avulla voidaan arvioida periaatteiden toteutumista käytännön metsänhoidossa.


FSC:n periaatteet ja kriteerit julkaistiin ensimmäisen kerran 1994. Niitä täydennettiin 1996, 1999 ja 2001. Vuonna 2009 aloitettiin periaatteiden ja kriteerien perusteellinen tarkistustyö, jonka tuloksena sanamuotoja päivitettiin. Uusi versio hyväksyttiin tammikuussa 2012 FSC:n jäsenäänestyksessä.

Kaikkien periaatteiden ja kriteereiden täytyy toteutua metsänhoidossa ennen kuin FSC-sertifikaatti voidaan myöntää. Niitä sovelletaan kaikkiin metsätyyppeihin ja sertifioitavan metsätalousyksikön kaikkiin osiin. Periaatteet ja kriteerit ovat käytettävissä maailmanlaajuisesti ja sovellettavissa erilaisiin metsäalueisiin ja ekosysteemeihin, sekä kulttuuriympäristöihin ja poliittisiin ja juridisiin järjestelmiin. Periaatteet ja kriteerit eivät ole maa- tai aluekohtaisia.

FSC on jäsentensä avulla laatinut kansainväliset yleisindikaattorit, joiden avulla metsänomistajien, sidosryhmien ja sertifiointiorganisaatioiden on mahdollista mitata periaatteiden ja kriteereiden toteutumista. Lisätietoja kansainvälisistä yleiskindikaattoreista (international generic indicators eli IGIs) sivulta http://igi.fsc.org.

Monissa maissa, kuten Suomessa, FSC-työryhmät ovat laatineet kansalliset FSC-standardit. Suomessa kansallisen standardin päivittäminen yleisindikaattoreiden pohjalta uusien periaatteiden ja kriteerien mukaiseksi on parhaillaan käynnissä.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000211