Kymmenen periaatetta

Kymmenen sääntöä vastuulliselle metsänhoidolle

 (© Ville Kankare)© Ville KankarePeriaatteet ja kriteerit kuvaavat ympäristöllisesti tarkoituksenmukaisen, sosiaalisesti hyödyllisen ja taloudellisesti kannattavan metsätalouden tärkeitä perusosia ja sääntöjä. Tätä tavoitetta tukevat kymmenen periaatetta. Periaatteet ovat kaikkialla samat, mutta niihin pohjautuvat standardit määritellään kussakin maassa erikseen.


Kymmenen periaatetta edellyttävät metsänomistajalta seuraavaa:

Periaate 1: Lakien noudattaminen – metsänomistajan toiminnan tulee olla lakien, asetusten ja sopimusten mukaista

Periaate 2: Työntekijöiden oikeudet ja työolosuhteet – metsänomistajan tulee ylläpitää tai parantaa työntekijöiden sosiaalista ja taloudellista hyvinvointia

Periaate 3:  Alkuperäiskansojen oikeudet  – metsänomistajan tulee tunnistaa alkuperäiskansojen maankäyttö- ja maanomistusoikeudet ja  ylläpitää niitä

Periaate 4: Paikallisyhteisöt  –  metsänomistajan tulee ylläpitää tai edistää paikallisyhteisöjen sosiaalista ja taloudellista hyvinvointia

Periaate 5:  Metsästä saatavat hyödyt – metsänomistajan tulee ylläpitää tai edistää metsästä saatavia pitkäaikaisia taloudellisia, sosiaalisia ja ekologisia hyötyjä

Periaate 6: Ympäristöarvot ja ympäristövaikutukset – metsänomistajan tulee ylläpitää tai palauttaa metsiensä ekosysteemi, siihen kuuluva biologinen monimuotoisuus, sekä luonnonvarat ja maisemat

Periaate 7: Metsäsuunnittelu – metsänomistajan tulee laatia ja toteuttaa metsäsuunnitelma ja dokumentoida sen seuranta

Periaate 8: Seuranta ja arviointi – metsänomistajan tulee osoittaa kehitys kohti metsänhoitotavoitteita

Periaate 9: Korkean suojeluarvon metsät  – metsänomistajan tulee ylläpitää ja edistää metsänsä erityisiä suojeluarvoja varovaisuusperiaatetta noudattaen

Periaate 10: Metsänhoidon toteutus  – metsänomistajan tulee varmistaa, että kenttätoimenpiteet ja metsänhoitomenetelmät ovat metsänhoitotavoitteiden ja Periaatteiden ja kriteereiden mukaisia

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000211