Hernesaaren Löyly

Helsingin Hernesaaran sauna- ja ravintolarakennuksessa yhdistyy urbaani meriluonto, suomalainen arkkitehtuuri sekä ympäristöystävällisyys.

LöylyHernesaaren rannan sauna- ja ravintolarakennus Löylyssä yhdistyy urbaani meriluonto, suomalainen arkkitehtuuri sekä ympäristöystävällisyys. Löyly avattiin vuonna 2016. Löyly-hanke on Suomen ensimmäinen ja pohjoismaiden toinen FSC-projektisertifioitu kohde.

Löyly koostuu kolmesta erillisestä saunasta sekä ravintolasta. Se on kansanedustaja Antero Vartian sekä näyttelijä Jasper Pääkkösen yhteinen hanke.

Rakennus on uniikki niin kulttuuri-, arkkitehtuuri- kuin ympäristöarvoiltaan. Rakennus huokuu kulttuurillisesti sekä arkkitehtuurillisesti suomalaisia arvoja, mutta on myös esimerkillinen kestävän liiketoiminnan ja ekologisen rakentamisen edelläkävijä.

Ympäristövastuullisuus on huomioitu ekosähköstä rakennusmateriaaleihin. Lisäksi ravintolassa tarjoillaan vain WWF:n kalaoppaan vihreän listan tai MSC-sertifioitua kalaa.

Rakennuksessa käytetyn puun alkuperä on todennetusti seurattu. Projektille on myönnetty oma FSC-sertifikaatti sekä omaa FSC-lisenssikoodia kantava merkki. Löylyn ulkoverhoilu, terassilaudoitus sekä ravintolan korosteseinä on tehty FSC-sertifioidusta puusta.
Rakennuksen ulkoverhoilussa käytetään pieniläpimittaisesta puusta valmistettua termomekaanisesti käsiteltyä liimapuuta.

Puuta pidetään laajalti kestävänä rakentamisen ratkaisuna. Olennaista on kuitenkin puumateriaalin lähde ja miten metsää on hoidettu eli varmistaa, että materiaali on peräisin vastuullisesti hoidetusta metsästä.

FSC-sertifikaatti on osoitus vastuullisesta metsänhoidosta, jossa huomioidaan niin luonnon monimuotoisuus kuin sosiaaliset oikeudet.

Myös Suomen WWF on ollut mukana projektissa ja korostanut, että kuluttajilla on mahdollisuus vaikuttaa metsien tilaan valitsemalla FSC-sertifioituja tuotteita.

Löylyn omistajakaksikko Jasper Pääkkönen ja Antero Vartia saivat FSC Suomen Vastuun taimen vuonna 2016.

Lue Löylyn tarina ja lisätietoja esimerkiksi arkkitehtuurista Löylyn nettisivuilta.

FSC-logo kertoo kuluttajille tuotteeseen käytetyn puuraaka-aineen vastuullisuudesta

FSC-sertifikaatti kertoo markkinoilla kuluttajille metsien vastuullisesta hoidosta ja puun alkuperästä. Sertifikaatti myönnetään metsille, joita hoidetaan Suomen oman FSC-standardin mukaisesti.

Standardissa on määritelty vaatimuksia esimerkiksi monimuotoisuuden lisäämiseksi. Se tarkoittaa säästöpuiden ja lehtipuuosuuden metsissä. Lisäksi tietty osuus metsämaasta on asetettava suojeltavaksi ja vesistöjen äärellä on oltava suojavyöhykkeet vesistöjen rehevöitymisen ehkäisemiseksi ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

FSC:n kansalliset metsästandardit pohjautuvat kansainvälisesti määritettyihin periaatteisiin ja kriteereihin. Standardit luodaan maakohtaisesti ympäristöjärjestöjen, metsäteollisuusyritysten ja kansalaisjärjestöjen yhteistyönä.

Tietoa Löylystä

  • Valmistui Helsingin Hernesaareen toukokuussa 2016
  • Rakennuksen pinta-ala yli 1000 neliömetriä
  • Asiakaspaikkoja 600
  • Suomen suurin terassi
  • Rakennuksen ulkoverhoilu, hulmu, sekä terassilaudoitus on valmistettu FSC-sertifioidusta puusta ja ravintolan korosteseinä ulkoverhoilun ylijäämäpaloista
  • Löylyn ravintolassa tarjoillaan vain WWF:n kalaoppaan vihreän listan ja/tai MSC-sertifioitua kalaa
  • Rakennuksen ovat suunnitelleet Avanto arkkitehtien Ville Hara ja Anu Puustinen

Antero Vartia

Kansanedustaja ja yrittäjä

Kun saa kunnian rakentaa näin arvokkaalle paikalle, on velvollisuutemme tehdä se kestävästi ja vastuullisesti. Puu on upea luonnon oma raaka-aine ja Löyly on osaltaan kertomassa metsien tarinaa.

Jasper Pääkkönen

Näyttelijä ja kalamies

”Valitsimme FSC-sertifikaatin, sillä haluamme näyttää esimerkkiä, että yritykset voivat ja niiden on kannettava ympäristövastuunsa ja, että jokainen meistä voi tehdä suomalaisten metsien monimuotoisuuden ja hyvinvoinnin puolesta oikeita ratkaisuja”

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000211