FSC-sertifiointia ohjaavat kansainvälisesti velvoittavat periaatteet

Löylyn kyltti (© Sini Holopainen / WWF)© Sini Holopainen / WWFSuomen ensimmäisen FSC-projektisertifioidun kohteen, ravintola- ja saunarakennus Löylyn, rakennuspuusta valtaosa on peräisin venäläisistä FSC-sertifioiduista mäntymetsistä. Sisärakenteissa käytetty koivu on suomalaista.

Suomalaisen toimitusketjun puutteiden vuoksi suomalaista puuta ei voitu käsitellä rakennukseen tarvitulla tavalla ja rakentamisen tiukalla aikataululla. FSC-sertifioinnissa valvotaan puun alkuperää kannolta lopputuotteeseen asti. Tämän vuoksi on varmistuttava siitä, että kaikki ketjun toimijat ovat sertifioituja.

Tulevaisuudessa FSC-sertifioinnin yleistyessä myös Suomesta on saatavilla nykyistä enemmän FSC-sertifioitua rakennusmateriaalia. Kun FSC-ryhmäsertifionti tulee mahdolliseksi myös tuotantoketjun yrityksille, on pienten ja keskisuurten puuta jalostavien yritysten entistä helpompaa saada tuotantoketjun sertifikaatti. Yritysten ryhmäsertifioinnin mahdollisuuksia tutkitaan parhaillaan.

FSC on ainoa metsäsertifiointijärjestelmä, jossa kaikkien maiden sertifiointia ohjaa kansainvälisesti velvoittavat periaatteet ja kriteerit. Lisäksi FSC on luonut kansainväliset, jäsenten hyväksymät yleisindikaattorit, jotka ohjaavat kaikkien maiden FSC-standardien kehittämistä.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000211