Sertifioi

Liity korkeimpien sosiaalisten ja ympäristöllisten standardien piiriin

FSC-sertifikaatti osoittaa, että noudatat markkinoiden korkeimpia sosiaalisia ja ympäristöllisiä standardeja. Yleinen huoli maailman metsien kunnosta ja puuvaroista kasvaa. FSC tarjoaa sinulle uskottavan ratkaisun monimuotoisiin ympäristöllisiin ja sosiaalisiin haasteisiin.


FSC-sertifiointi on tehokas keino viestiä vastuullisesta toiminnasta. Tämä voi vahvistaa yrityksesi uskottavuutta esimerkiksi asiakkaiden ja yhteiskumppaneiden näkökulmasta. FSC-sertifiointi voi auttaa suojaamaan brändiä ja mainetta, sekä avaa ovia ympäristötuotteiden markkinoille. FSC täyttää julkisten hankintojen kestävyyskriteerit Euroopan maissa, joissa on julkisia hankintoja koskevat kriteerit puuraaka-aineelle - mukaan lukien Suomessa.

FSC Metsänhoidon sertifikaatti on metsien ja plantaasien sertifikaatti. Tutustu FSC-sertifiointivaihtoehtoihin pienmetsänomistajille.

FSC Alkuperäketjun sertifikaatti jäljittää FSC-sertifioidun materiaalin tuotteen jalostusketjun kauppaan asti.

FSC-tavaramerkin käyttö on mahdollista FSC:n luvalla esimerkiksi FSC-tuotteiden vähittäiskauppiaille ja markkinoijille, sekä medialle.

FSC Kontrolloitu Puu tarkoittaa puuraaka-ainetta, joka ei ole FSC-sertifioitua, mutta jota voidaan käyttää vähäisissä määrin FSC Mix -merkityissä tuotteissa. Kontrolloitu puu täyttää FSC:n määritykset kontrolloidulle puulle, esimerkiksi hakkuiden laillisuudesta ja ihmisoikeuksista.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000211