Standardin asettaminen

FSC:n sääntöjen ja standardien kehittäminen

FSC on luonut laajan valikoiman standardeja, toimintaperiaatteita, menettelytapoja ja sääntöjä toimintojensa hallinnointiin ja varmistaakseen, että FSC säilyy tasa-arvoisena, uskottavana ja käytännöllisenä. Standardin kehitys- ja päivitysprosessi on läpinäkyvä, demokraattinen ja osallistava.


Kaikki FSC:n standardit ja toimintaperiaatteet laaditaan FSC:n päämajassa Bonnissa, Policy and Standards -yksikössä. FSC kannustaa aktiivisesti jäsenistöänsä ja sidosryhmiänsä osallistumaan standardinvalmisteluprosesseihin, mikä on tärkeää yhteisymmärryksen luomiselle vaikeista ja kiistanalaisista kysymyksistä.

FSC:n jäsenistö, yleiskokous ja hallitus voivat tehdä esityksiä uusien standardien luomiseksi tai olemassa olevien standardin kehittämiseksi. Näistä ehdotuksista laaditaan aiepöytäkirja, joka toimitetaan sidosryhmien kommentoitavaksi. Saatujen kommenttien perusteella Policy and Standards -yksikkö laatii teknisen työryhmän kanssa standardiluonnoksen. Teknisessä työryhmässä on yleensä tasapuolinen edustajisto jokaisesta kamarista. Joskus työryhmä joutuu laatimaan useita standardiluonnoksia ennen kuin se toimittaa lopullisen version FSC:n hallituksen hyväksyttäväksi.

Mikäli kyseessä on suuret ja perustavanlaatuiset muutokset – kuten FSC:n periaatteiden ja kriteereiden uudistustyössä vuonna 2011 – lopullinen standardiluonnos voidaan laittaa koko FSC:n jäsenistön äänestyksellä hyväksyttäväksi. Tällä tavoin varmistetaan, että lopullinen päätösvalta standardien sisällöstä säilyy FSC:n jäsenistöllä.

Me noudatamme ISEAL:n suosituksia sosiaalisten ja ympäristöstandardien asettamisessa. ISEAL on maailmanlaajuinen sosiaalisten ja ympäristöstandardien kattojärjestö. FSC on ainoa ISEAL:n tunnustama metsäsertifiointijärjestelmä.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000211