FSC – Forest Stewardship Council

Kansainvälinen, voittoa tavoittelematon kansalaisjärjestö ja vastuullisen metsien käytön sertifikaattijärjestelmä


FSC eli Forest Stewardship Council (Hyvän metsänhoidon neuvosto) on kansainvälinen, voittoa tavoittelematon ja avoin jäsenjärjestö, joka on sitoutunut sertifioinnin kautta edistämään vastuullista metsien käyttöä. FSC:n perusti vuonna 1993 maapallon metsien häviämisestä huolestunut ympäristöalan, metsäalan ja yhteiskunnallisen alan edustajien ryhmä tavoitteenaan edistää ympäristön kannalta vastuullista, yhteiskunnallisesti hyödyllistä ja taloudellisesti kannattavaa metsien hoitoa.


FSC:n jäseniin kuuluu maailman johtavia kansalaisjärjestöjä (muun muassa WWF), yrityksiä (UPM-Kymmene, Stora Enso, Metsäliitto) ja sosiaalisia yhteisöjä (Saamelaisneuvosto, Kuluttajaliitto), sekä metsänomistajia, metsäalan ammattilaisia ja yksityisiä henkilöitä.


Jäsenemme kuuluvat yhteen kolmesta kamarista: ympäristökamariin, taloudelliseen tai sosiaaliseen kamariin. Jokaisella kamarilla on yhtenevät oikeudet päätöksenteossa. Kansainvälisellä tasolla kamarit on jaettu sisäisesti eteläiseen ja pohjoiseen alakamariin, joilla on molemmilla yhtäläinen äänivalta.


FSC:n ja sertifioijien toiminta perustuu kymmeneen pääperiaatteeseen ja niihin liittyviin metsänhoidon kriteereihin. FSC:n Periaatteet ja Kriteerit ovat jäsenten yksimielisesti hyväksymiä. Kansainväliset periaatteet sopivat trooppisiin, lauhkeisiin ja boreaalisiin metsiin.


FSC:n pyrkimyksenä on, että kussakin maassa laaditaan olosuhteisiin soveltuvat kansalliset hyvän metsänhoidon FSC-standardit. Suomessa on laadittu FSC-standardi, joka hyväksyttiin 2010. Sitä päivitetään FSC:n sääntöjen mukaisesti viiden vuoden välein.


FSC:n kansainvälinen keskus on Bonnissa, Saksassa.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000211