Vastuullisuus

Paremman metsänhoidon puolesta maailmanlaajuisesti

 (© FSC IC)© FSC ICFSC toimii parantaakseen metsänhoitoa maailmanlaajuisesti, ja luo sertifioinnin kautta kannustimia parempien sosiaalisten ja ympäristöllisten menettelytapojen käyttöön.

FSC-sertifioitujen tuotteiden kasvava kysyntä viestii metsänomistajille, että yritykset ja kuluttajat tahtovat tuotteita hyvin hoidetuista metsistä.


FSC:n tavoite hyödyttää suoraan metsiä, suojelee biodiversiteettiä, alkuperäiskansojen oikeuksia, työntekijöiden oikeuksia, sekä alueita, jotka ovat kulttuurin tai luonnon kannalta merkittäviä. FSC tarjoaa yhteyden metsän ja kuluttajan välille varmistaen, että FSC-merkityt tuotteet täyttävät korkeimpia sosiaalisia ja ympäristöllisiä arvoja heijastavat periaatteet ja kriteerit.

FSC-sertifiointi voi vaikuttaa myönteisesti yhteisöihin ja työntekijöihin, muuttaa hallintoprosesseja maailmanlaajuisesti ja vaikuttaa taloudellisiin ja ympäristöllisiin tilanteisiin metsissä. Tämä vaikutus parantaa tilanteita, kuten maan omistukseen ja käyttöön liittyviä konflikteja, työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta, biodiversiteettiä, luonnonsuojelua, uhanalaisten lajien suojelua, sekä osallistavaa metsäpolitiikkaa.

FSC edistää ympäristöllisesti ja sosiaalisesti hyödyllistä metsätaloutta, joka auttaa paikallisyhteisöjä ja yhteiskuntaa nauttimaan vastuullisen metsätalouden pitkäaikaisista hyödyistä. FSC on maailmanlaajuinen järjestelmä, jonka sertifikaatteja on myönnetty kaikille metsätyypeille ympäri maailmaa.

FSC-merkitty tuote kertoo tuotteen tulevan hyvin hoidetuista metsistä. Valitsemalla FSC-merkityn tuotteen yritykset ja kuluttajat edistävät parempaa metsänhoitoa maailmanlaajuisesti.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000211