Vastuullisuus

Paremman metsänhoidon puolesta maailmanlaajuisesti

 (© FSC IC)© FSC ICFSC toimii parantaakseen metsänhoitoa maailmanlaajuisesti. Sertifiointi luo kannustimia parempien sosiaalisten ja ympäristöllisten menettelytapojen käyttöön.

FSC-sertifioitujen tuotteiden kasvava kysyntä viestii, että yritykset ja kuluttajat tahtovat tuotteita hyvin hoidetuista metsistä.


FSC:n tavoite hyödyttää suoraan metsiä. FSC suojelee monimuotoisuutta, alkuperäiskansojen oikeuksia, työntekijöiden oikeuksia sekä alueita, jotka ovat kulttuurin tai luonnon kannalta merkittäviä. FSC-merkityt tuotteet täyttävät korkeimpia sosiaalisia ja ympäristöllisiä arvoja heijastavat periaatteet ja kriteerit.

FSC-sertifiointi voi vaikuttaa myönteisesti yhteisöihin ja työntekijöihin, muuttaa hallintoprosesseja maailmanlaajuisesti ja vaikuttaa metsien taloudellisiin ja monimuotoisuuteen. Näin FSC voi parantaa esimerkiksi maan omistukseen ja käyttöön liittyviä konflikteja sekä työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta. FSC edistää luonnonsuojelua, uhanalaisten lajien suojelua sekä osallistavaa metsäpolitiikkaa.

FSC edistää ympäristöllisesti ja sosiaalisesti hyödyllistä metsätaloutta. Tämä auttaa paikallisyhteisöjä ja yhteiskuntaa nauttimaan vastuullisen metsätalouden pitkäaikaisista hyödyistä.

FSC on maailmanlaajuinen järjestelmä, jonka sertifikaatteja on myönnetty kaikille metsätyypeille ympäri maailmaa.

FSC-merkintä kertoo tuotteen tulevan hyvin hoidetuista metsistä. Valitsemalla FSC-merkityn tuotteen yritykset ja kuluttajat edistävät parempaa metsänhoitoa maailmanlaajuisesti.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000211