Tehtäväalueet

FSC:n tehtäväalueet auttavat hallitsemaan ja kehittämään metsäalan toimintaa

FSC:llä on kuusi tehtäväaluetta, joiden kautta toimintaa hallinnoidaan ja kehitetään. Metsäalan ja metsäsertifioinnin moniulotteisuudesta johtuen tehtäväalueet ovat osittain päällekkäisiä ja samaa tietoa voi löytyä useiden eri tehtäväalueiden kohdista.


 (© FSC IC)© FSC IC

Tehtäväalue sisältää FSC:n metsänhoitoa koskevien toimintaperiaatteiden ja standardien kehityksen, päivityksen ja ylläpidon. Tehtäväalueeseen kuuluu mm. metsänhoidon sertifiointiin liittyvien toimintaperiaatteiden, standardien, menetelmien ja ohjeiden luominen ja päivitys, kansainvälisten yleisindikaattorien kehittäminen, kansallisten standardien ohjaus- ja tukitoiminnot ja korkeiden suojeluarvojen yksilöinti ja hallinto.

Lue lisää: https://ic.fsc.org/forest-program.79.htm

 (© FSC IC)© FSC IC

Tehtäväalue käsittää FSC:n alkuperäketjua koskevien normatiivisten asiakirjojen kehityksen, päivityksen ja ylläpidon. Alkuperäketjua koskevat tehtävät sisältävät mm. standardien luomisen yksittäisten alkuperäketjun sertifioinneille, useissa paikoissa sijaitsevien alkuperäketjujen sertifioinnille ja projektisertifioinnille, kontrolloidun puun standardit ja kierrätetyn puun kriteerit.

Lue lisää: https://ic.fsc.org/chain-of-custody.80.htm

 (© FSC IC)© FSC IC

Sosiaalinen politiikka käsittelee metsänhoidon vaikutusta pieniin ja yhteisöllisiin tuottajiin, metsätyöntekijöihin ja alkuperäiskansojen oikeuksiin.

Lue lisää: https://ic.fsc.org/social-policy.81.htm


 (© FSC IC)© FSC IC

Sertifioinnin vaikutusten mittaaminen ja havainnointi metsissä, yhteisöissä ja metsänhoidon käytännöissä on tärkeää FSC:lle. FSC käyttää mittaamisessa sertifiointijärjestelmän tuottamaa tietoa, sekä itsenäisiä tutkimuksia.

Lue lisää: https://ic.fsc.org/monitoring-and-evaluation.82.htm

 (© FSC IC)© FSC IC

Kontrolloitua puuta koskevien normatiivisten asiakirjojen kehitys, päivitys ja ylläpito, sekä näiden asiakirjojen tarjoaminen kontrolloidun puun tarjoajille ja ostajille. Kontrolloitua puuta käytetään osana FSC Mix -tuotteita.

Lue lisää: https://ic.fsc.org/controlled-wood.174.htm

 (© FSC IC)© FSC IC

Yleistavoitteena on lisätä FSC-sertifioinnin sovellettavuutta ja merkitystä ekosysteemipalveluihin keskittyvissä metsänhoitotoimissa.

Lue lisää: https://ic.fsc.org/ecosystem-services.124.htm


 (© FSC IC)© FSC IC

FSC Alkuperäketjun sertifikaatteja on myönnetty yli 30 000 maailmanlaajuisesti. Tämä ei ainoastaan osoita FSC:n ennennäkemätöntä menestystä, vaan myös korostaa alkuperäketjun eheyden tärkeyttä. Tehtäväalueeseen lukeutuu mm. FSC Online claims platform, ja alkuperäketjun standardin päivitystyö. 

Lue lisää: https://ic.fsc.org/supply-chain-integrity.110.htm

Online claims platform

Lisätietoa OCP:stä suomen kielellä: http://issuu.com/fscsuomi/docs/fsc_ocp?e=18178470/ […]


Englanniksi löytyy runsaasti lisätietoja tästä linkistä:  https://ic.fsc.org/supply-chain-integrity.110.htm

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000211