Unelma ja tavoite

Me pidämme lupauksistamme kiinni!

 (© FSC A.C.)© FSC A.C.Unelma

Suomen ja maailman metsät täyttävät niihin kohdistuvat sosiaaliset, ekologiset ja taloudelliset tarpeet nyt ja tulevaisuudessa


Tavoite

FSC edistää ympäristön kannalta hyvää, sosiaalisesti hyödyllistä ja taloudellisesti kannattavaa metsänhoitoa


Ympäristön kannalta vastuullinen

Ympäristön kannalta vastuullinen ja tarkoituksenmukainen metsänhoito varmistaa, että puunkorjuu ja muiden metsätuotteiden hyödyntäminen ylläpitää metsien monimuotoisuutta, tuottavuutta ja ekologisia toimintoja.
Lisäksi ylläpidetään suojeluarvoiltaan merkittäviä metsiä.

Yhteiskunnallisesti hyödyllinen

Yhteiskunnallisesti ja sosiaalisesti hyödyllinen metsänhoito auttaa sekä paikallisia ihmisiä, paikallisyhteisöjä että yhteiskuntaa laajemminkin hyödyntämään metsästä saatavia etuja pitkällä aikavälillä. Yhteiskunnallisesti ja sosiaalisesti hyödyllinen metsänhoito tarjoaa paikallisille ihmisille kannustimia ylläpitää metsävarojaan ja noudattaa pitkäjänteisiä metsänhoitosuunnitelmia. 
Yhteiskunnallisesti ja sosiaalisesti hyödyllisessä metsänhoidossa on tärkeää kunnioittaa työntekijöiden, yhteisöjen ja alkuperäiskansojen oikeuksia.

Taloudellisesti kannattava

Taloudellisesti kannattava metsänhoito tarkoittaa, että metsätalous rakennetaan kestävälle pohjalle. Metsistä hyödytään taloudellisesti, mutta noudattaen vastuullisuutta sekä ekosysteemin että paikallisyhteisöjen näkökulmasta.
Taloudellisesti kannattavassa metsänhoidossa olennaista on myös rakentaa puutuotteiden markkinoita, lisätä tuotteiden arvoa jalostusastetta nostamalla ja luoda tasapuolista hyötyä.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000211