Kansainvälinen FSC

Demokraattinen jäsenorganisaatio

 (© FSC IC)© FSC ICKansainvälinen FSC on järjestö, joka perustuu osallistumiseen, demokratiaan ja tasa-arvoon. Jäsenet voivat olla organisaatiojäseniä – eli edustaa yritystä tai organisaatiota – tai henkilöjäseniä.

FSC:n jäsenistö on jaettu kolmeen kamariin: taloudelliseen kamariin, sosiaaliseen kamariin ja ympäristökamariin. Jokainen kamari on myös jaettu pohjoisen ja etelän alakamareihin.


Yleiskokous

FSC:n korkein päätöksentekoelin on kolmen vuoden välein kokoontuva yleiskokous, joka on avoin kaikille jäsenille. Aloitteet ovat jäsenten ehdotuksia ja niistä äänestetään. Äänestyksissä käytetään painotettua ääntenlaskua, jossa kukin kamari edustaa 33,3 % äänistä ja kunkin kamarin sisällä pohjoista ja etelää edustavat jäsenet edustavat 50 % äänistä. 

Johtokunta

FSC:n johtokunta on vastuussa FSC:n jäsenille ja sen kausi on kolmevuotinen. Johtokunta koostuu yhdeksästä ihmisestä. Kukin kamari äänestää kolme edustajaansa johtokuntaan.

Pääjohtaja

Pääjohtaja ohjaa monikulttuurista ammattilaisten joukkoa FSC:n kansainvälisessä keskuksessa Bonnissa, Saksassa. Pääjohtaja hoitaa käytännön asioita yhdessä FSC:n kansallisten toimistojen kanssa.

Lisätietoa

FSC Governance

Lisätietoa

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000211