Huomioitavaa sidosryhmille

FSC on useiden eri sidosryhmien muodostama järjestö, joka tarjoaa kaikille asiasta kiinnostuneille mahdollisuuden osallistua standardin asettamiseen ja metsänhoidon arviointeihin. Sidosryhmien osallistuminen on oleellinen osa järjestelmän toimintaa. Näin FSC pystyy tuottamaan yhä parempia standardeja, menettelytapoja ja arviointeja.


Sidosryhmien vaikutuskanavat

Alla on linkkejä, joiden kautta sidosryhmät voivat osallistua FSC-järjestelmään.

FSC:n erimielisyyksienratkaisujärjestelmä
Vaiheittain etenevä erimielisyyksien ratkaisujärjestelmä tarjoaa mahdollisuuden kenelle tahansa käynnistää läpinäkyvän valitusprosessin mihin tahansa FSC:n osa-alueeseen liittyvästä.

FSC:n sidosryhmien uutiset
Kansainvälisen FSC:n ajankohtaiset tiedotteet ja uutiset sidosryhmille

FSC:n yleiset tiedotteet
Kansainvälisen FSC:n uutiset, lausunnot ja tiedotteet löytyvät täältä

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000211