Huomioitavaa sidosryhmille

FSC on useiden eri sidosryhmien muodostama järjestö, joka tarjoaa kaikille asiasta kiinnostuneille mahdollisuuden osallistua standardin asettamiseen ja metsänhoidon arviointeihin. Sidosryhmien osallistuminen on oleellinen osa järjestelmän toimintaa ja sen avulla FSC pystyy tuottamaan yhä parempia standardeja, menettelytapoja ja arviointeja.


Sidosryhmien vaikutuskanavat

Alla on linkkejä, joiden kautta sidosryhmät voivat osallistua FSC-järjestelmään ja rakentaa siten uutta tulevaisuutta maapallon metsille

Erimielisyyksienratkaisujärjestelmä
Vaiheittain etenevä erimielisyyksien ratkaisujärjestelmä tarjoaa mahdollisuuden kenelle tahansa käynnistää läpinäkyvän valitusprosessin mihin tahansa FSC:n osa-alueeseen liittyvästä huolen aiheesta.

Metsänhoidonarvioinnit
Lista tulevista metsänhoidon (FM – forest management) arvioinneista löytyy täältä

Sertifiointielinten arvioinnit
Lista tulevista sertifiointielinten (CB- certificationbody) arvioinneista löytyy täältä

Sidosryhmien tiedotteet
FSC:n ajankohtaiset tiedotteet ja lausunnot löytyvät täältä

Yleiset metsätiedotteet
Tuoreimmat metsäalan keskustelunaiheet, lausunnot ja tiedotteet löytyvät täältä

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000211