Suomen FSC

Vastuullisen metsänhoidon yhdistys

FSC Suomi eli Vastuullisen metsänhoidon yhdistys on riippumaton, voittoa tavoittelematon järjestö, joka edistää FSC-sertifiointia Suomessa.


Vastuullisen metsänhoidon yhdistys toimii yhteistyössä kansainvälisen FSC:n kanssa, FSC:n periaatteiden ja sääntöjen mukaisesti.
Yhdistys koostuu jäsenistöstä, joka jakautuu sosiaali-, ympäristö- sekä talouskamareihin. Lisäksi yhdistyksessä toimii hallitus sekä standardityöryhmä, jotka muodostuvat eri kamarilaisten tasapuolisesta jäsenistöstä. Lisäksi yhdistyksessä työskentelee jäsenistön ulkopuolisia työntekijöitä, jotka avustavat yhdistystä standardityössä sekä edistävät FSC-sertifiointia Suomessa.

Yhdistys vastaa mm. Suomen FSC-sertifioinnin kriteereiden laadinnasta ja päivityksestä. Jäsenet valmistelevat tarvittaessa ehdotuksia yleiskokouksiin ja osallistuvat niihin mahdollisuuksiensa mukaisesti joko henkilökohtaisesti tai valtuuttamansa henkilön välityksellä. He osallistuvat myös kansainvälisen FSC:n hallituksen valintaan ja valvovat FSC-järjestelmän yleistä toimivuutta.

Yhdistys järjestää vuosittain kaikille jäsenille avoimen vuosikokouksen, jossa päätetään muun muassa hallituksen kokoonpanosta, tarkistetaan tilinpäätökset ja päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta. Yhdistyksen jäsenet kuuluvat FSC-työryhmään, jolla on keskeinen rooli kansallisen FSC-standardin laadinnassa.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000211