Hallitus

Vastuullisen metsänhoidon yhdistyksen hallitus asettaa standardityöryhmän (Standard Development Group) laatimaan ja päivittämään Suomen FSC-standardia, sekä toimeenpanee yhdistyksen ja standardityöryhmän päätöksiä.

Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja sekä kuusi jäsentä, joista kaksi valitaan taloudelliseen, kaksi sosiaaliseen ja kaksi ympäristökamariin kuuluvien jäsenten piiristä. Lisäksi valitaan kaksi varajäsentä jokaisesta kamarista.

Hallitus 2020

Hallituksen jäsenet

Puheenjohtaja
Pekka Keloneva

Sosiaalikamari

Erkki Etelä-Aho, Meto - Metsäalan asiantuntijat ry (jäsen)
Jukka Sippola, Loimu (jäsen)

Anne Rautiainen, Suomen Latu (varajäsen)
Jan Saijets, Porosaamelaiset (varajäsen)

Ympäristökamari

Paloma Hannonen, Suomen Luonnonsuojeluliitto (jäsen)
Jari Luukkonen, WWF (jäsen)

Lauri Kajander, Luonto-Liitto (varajäsen)
Tero Toivanen, Birdlife (varajäsen)

Talouskamari

Silja Pitkänen-Arte, Metsäteollisuus ry (jäsen)
Maarit Sallinen, Tornator (jäsen)

Pekka Kallio-Mannila, Stora Enso (varajäsen)
Inka Musta, UPM (varajäsen)

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000211