Hallitus

Vastuullisen metsänhoidon yhdistyksen hallitus asettaa standardityöryhmän (Standard Development Group) laatimaan ja päivittämään Suomen FSC-standardia, sekä toimeenpanee yhdistyksen ja standardityöryhmän päätöksiä.

Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja sekä kuusi jäsentä, joista kaksi valitaan taloudelliseen, kaksi sosiaaliseen ja kaksi ympäristökamariin kuuluvien jäsenten piiristä. Lisäksi valitaan kaksi varajäsentä jokaisesta kamarista.

Hallitus 2019

Hallituksen jäsenet

Puheenjohtaja
Jari Niemelä

Sosiaalikamari

Jukka Sippola (Loimu)
Erkki Eteläaho, Meto - Metsäalan asiantuntijat ry (jäsen)

Anne Rautiainen, Suomen Latu (varajäsen)
Jan Saijets, Porosaamelaiset (varajäsen)

Ympäristökamari

Jari Luukkonen, WWF (jäsen)
Paloma Hannonen, Suomen Luonnonsuojeluliitto (jäsen)

Tero Toivanen, Birdlife (varajäsen)
Lauri Kajander, Luonto-Liitto (varajäsen)


Talouskamari

Janne Näräkkä, Metsäteollisuus ry. (jäsen)
Vesa Junnikkala, Metsä Group (jäsen)

Pekka Kallio-Mannila, Stora Enso (varajäsen)
Maarit Sallinen, Tornator (varajäsen)

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000211