Hallitus

Vastuullisen metsänhoidon yhdistyksen hallitus asettaa standardityöryhmän (Standard Development Group) laatimaan ja päivittämään Suomen FSC-standardia, sekä toimeenpanee yhdistyksen ja standardityöryhmän päätöksiä.

Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, sekä lisäksi kuusi muuta jäsentä, joista kaksi valitaan taloudelliseen, kaksi sosiaaliseen ja kaksi ympäristökamariin kuuluvien jäsenten piiristä. Muille kuin puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle valitaan henkilökohtainen varajäsen.

Hallitus 2017

Hallituksen jäsenet

Puheenjohtaja
Jari Niemelä

Sosiaalikamari

Jari Sirviö, Puuliitto (jäsen)
Erkki Eteläaho, Meto - Metsäalan asiantuntijat ry. (jäsen)

Jaakko Nippala, Suomen partiolaiset (varajäsen)
Anne Rautiainen, Suomen Latu (varajäsen)

Ympäristökamari

Paloma Hannonen, Suomen Luonnonsuojeluliitto (jäsen)
Jari Luukkonen, WWF (jäsen)

Matti Liimatainen, Greenpeace (varajäsen)
Lauri Kajander, Luonto-Liitto (varajäsen)

Talouskamari

Janne Näräkkä, Metsäteollisuus ry. (jäsen)
Timo Lehesvirta, UPM (jäsen)

Ari Karhapää, Tornator (varajäsen)
Jussi Ripatti, Metsä Group (varajäsen)

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000211