Hallitus

Vastuullisen metsänhoidon yhdistyksen hallitus asettaa standardityöryhmän (Standard Development Group) laatimaan ja päivittämään Suomen FSC-standardia, sekä toimeenpanee yhdistyksen ja standardityöryhmän päätöksiä.

Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, sekä lisäksi kuusi muuta jäsentä, joista kaksi valitaan taloudelliseen, kaksi sosiaaliseen ja kaksi ympäristökamariin kuuluvien jäsenten piiristä. Muille kuin puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle valitaan henkilökohtainen varajäsen.

Hallitus 2018

Hallituksen jäsenet

Puheenjohtaja
Jari Niemelä

Sosiaalikamari

Jari Sirviö, Teollisuusliitto (jäsen)
Erkki Eteläaho, Meto - Metsäalan asiantuntijat ry (jäsen)

Jaakko Nippala, Suomen partiolaiset (varajäsen)
Anne Rautiainen, Suomen Latu (varajäsen)

Ympäristökamari

Lauri Kajander, Luonto-Liitto (jäsen)
Jari Luukkonen, WWF (jäsen)

Paloma Hannonen, Suomen Luonnonsuojeluliitto (jäsen)
Matti Liimatainen, Greenpeace (varajäsen)


Talouskamari

Janne Näräkkä, Metsäteollisuus ry. (jäsen)
Jussi Ripatti, Metsä Group (jäsen)

Pekka Kallio-Mannila, Stora Enso (varajäsen)
Ari Karhapää, Tornator (varajäsen)

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000211