Hallitus

Vastuullisen metsänhoidon yhdistyksen hallitus asettaa standardityöryhmän (Standard Development Group) laatimaan ja päivittämään Suomen FSC-standardia, sekä toimeenpanee yhdistyksen ja standardityöryhmän päätöksiä.

Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja sekä kuusi jäsentä, joista kaksi valitaan taloudelliseen, kaksi sosiaaliseen ja kaksi ympäristökamariin kuuluvien jäsenten piiristä. Lisäksi valitaan kaksi varajäsentä jokaisesta kamarista.

Hallitus 2021

Hallituksen jäsenet

Puheenjohtaja
Pekka Keloneva

Sosiaalikamari

Erkki Etelä-Aho, Meto - Metsäalan asiantuntijat ry (jäsen)
Jari Sirviö, Teollisuusliitto (jäsen)

Jan Saijets, Porosaamelaiset (varajäsen)
Jukka Sippola, Loimu (varajäsen)

Ympäristökamari

Paloma Hannonen, Suomen Luonnonsuojeluliitto (jäsen)
Jari Luukkonen, WWF (jäsen)

Riku Eskelinen, Luonto-Liitto (varajäsen)
Tero Toivanen, Birdlife (varajäsen)

Talouskamari

Pekka Kallio-Mannila, Stora Enso (jäsen)
Karoliina Niemi, Metsäteollisuus (jäsen)

Vesa Junnikkala, Metsä Group (varajäsen)
Inka Musta, UPM (varajäsen)

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000211