Hallitus

Vastuullisen metsänhoidon yhdistyksen hallitus asettaa standardityöryhmän (Standard Development Group) laatimaan ja päivittämään Suomen FSC-standardia, sekä toimeenpanee yhdistyksen ja standardityöryhmän päätöksiä.

Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, sekä lisäksi kuusi muuta jäsentä, joista kaksi valitaan taloudelliseen, kaksi sosiaaliseen ja kaksi ympäristökamariin kuuluvien jäsenten piiristä. Muille kuin puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle valitaan henkilökohtainen varajäsen.

Hallitus 2016

Hallituksen jäsenet

Puheenjohtaja
Sirkka Hautojärvi

Sosiaalikamari

Jari Sirviö, Puuliitto (jäsen)
Erkki Eteläaho, Meto - Metsäalan asiantuntijat ry. (varajäsen)

Jenni Vainioranta, Kuluttajaliitto (jäsen)
Anne Rautiainen, Suomen Latu (varajäsen)

Ympäristökamari

Lauri Kajander, Luonto-Liitto (jäsen)
Matti Liimatainen, Greenpeace (varajäsen)

Jari Luukkonen, WWF (jäsen)
Paloma Hannonen, Suomen Luonnonsuojeluliitto (varajäsen)

Talouskamari

Karoliina Niemi, Metsäteollisuus ry. (jäsen)
Maarit Sallinen, Tornator (varajäsen)

Timo Lehesvirta, UPM (jäsen)
Jussi Ripatti, Metsä Group (varajäsen)

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000211