Jäsenet

 (© FSC Suomi)© FSC SuomiKaikki FSC:n jäsenet kuuluvat yhteen kolmesta kamarista: taloudelliseen, sosiaaliseen tai ympäristökamariin. Äänestystilanteessa jokaisella kamarilla on kolmasosa kokonaisäänistä, riippumatta siitä, kuinka monta jäsentä kamariin kuuluu. Jäsenet voivat olla yrityksiä, yhteisöjä tai yksityisiä henkilöitä.


Jäsenet

Puheenjohtaja
Sirkka Hautojärvi

Kunniapuheenjohtaja
Tari Haahtela

Talouskamari

Alcea Ab
Innofor Finland Oy
Koneyrittäjien liitto
Metsä Group
Metsäteho Oy
Metsäteollisuus ry
Oy Silvacultura Ab
Stora Enso Oyj
UPM-Kymmene Oyj
UPM Silvesta Oy
Tornator Oy
Ålands skogsvårdsförening

Kannatusjäsenet:
Inspecta
NEPCon Certificering ApS

Sosiaalikamari

Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry
Meto - Metsäalan Asiantuntijat ry
Puuliitto
Porosaamelaiset ry
Saamelaisneuvosto
Suomen Latu
Suomen Partiolaiset

Ympäristökamari

Birdlife Suomi
Greenpeace
Luonto-Liitto
Natur och Miljö
Suomen luonnonsuojeluliitto
WWF Suomi

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000211