Jäsenet

Joukko metässäKaikki FSC:n jäsenet kuuluvat yhteen kolmesta kamarista: taloudelliseen, sosiaaliseen tai ympäristökamariin. Äänestystilanteessa jokaisella kamarilla on kolmasosa kokonaisäänistä, riippumatta siitä, kuinka monta jäsentä kamariin kuuluu. Jäsenet voivat olla yrityksiä, yhteisöjä tai yksityisiä henkilöitä.


Jäsenet

Puheenjohtaja
Pekka Keloneva

Kunniapuheenjohtaja
Tari Haahtela

Talouskamari

Alcea
Alessia
CareliaForest
Fiskars
Innofor
Koneyrittäjät ry
Meto - Metsäalan Yrittäjät
Metsä Group
Metsäteho
Metsäteollisuus
Silvacultura
Skogssällskapet Finland
Stora Enso
UPM-Kymmene
Tornator
Ålands skogsvårdsförening

Sosiaalikamari

Kuluttajaliitto
Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu
Meto - Metsäalan Asiantuntijat
Teollisuusliitto
Porosaamelaiset
Saamelaisneuvosto
Suomen Latu
Suomen Partiolaiset

Ympäristökamari

Birdlife Suomi
Greenpeace
Luonto-Liitto
Suomen luonnonsuojeluliitto
WWF Suomi

Kannatusjäsenet

Inspecta
NEPCon
DNV GL
BM Certification Suomi
Bureau Veritas

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000211