Uutishuone


Thursday, 05 January 2017
FSC:n alkuperäketjun sertifioinnin kriteerit päivitetty

 (© Simon Staun)© Simon Staun

FSC:n hallitus on hyväksynyt päivitetyn alkuperäketjun sertifioinnin (Chain of Custody) standardin joka julkaistiin 1.1.2017. Uusi standardi astuu voimaan 1.4.2017.


FSC:n Alkuperäketjun sertifiointi (Chain of Custody, CoC certification) jäljittää FSC-sertifioidun puun koko tuotantoketjun läpi − metsästä loppukäyttäjälle. Alkuperäketjun sertifioinnilla voidaan varmistaa kuluttajalle, että ostetun tuotteen raaka-aineiden lähteet voidaan jäljittää ja ne tulevat FSC-sertifioiduista sekä kontrolloiduista metsistä.

Alkuperäketjun sertifioinnin kriteerit eli standardi päivitetään aina viiden vuoden välein, mikä varmistaa, että järjestelmän vaatimukset pysyvät ajan tasalla. Tasaisin välein tapahtuvat standardipäivitykset lisäävät järjestelmän luotettavuutta ja varmistavat, että FSC-sertifiointijärjestelmä kehittyy jatkuvasti huomioiden ympäristön, sosiaaliset oikeudet sekä taloudellisen kannattavuuden.

FSC:n metsänhoidon sertifiointi takaa, että metsiä hoidetaan maailmanlaajuisesti FSC:n periaatteiden ja kriteereiden mukaisesti. FSC:n alkuperäketjun sertifioinnilla taas jäljitetään vastuullisista metsistä peräisin olevaa raaka-ainetta ja varmistetaan että kuluttajan on mahdollista ostaa pitkienkin toimitusketjujen jälkeen tuote, jonka alkuperä on varmennetusti FSC-sertifioiduissa metsissä. FSC-alkuperäketjun (CoC) sertifikaatteja on tällä hetkellä vajaa 32 000 ja sertifioituja yrityksiä yli 50 000. FSC on maailman laajimmin käytössä oleva puutuotteiden vastuullisen alkuperäketjun sertifioinnin väline.

Keskeisimmät muutokset päivitetyssä standardissa:

  • Uudet transaktioiden/maksutapahtumien varmennusvaatimukset: Uusi lisäys vaatii, että yritykset edesauttavat sertifiointielinten ja ASI:n transaktioiden varmennuksia, keräämällä ja analysoimalla heille tiedot FSC-maksutapahtumista. Uuden lisäyksen myötä esimerkiksi sertifikaatin haltijoiden ostot toisilta sertifikaatinhaltijoilta voidaan täsmätä heidän toimittajiensa ilmoittamiin sertifioituihin myynteihin.
  • Alkuperäketjun hallintajärjestelmien muutoksena on, että sertifikaatin haltijan toimipisteiden välinen prosentti- ja credit-järjestelmän ylläpito sallitaan. Esimerkiksi kun prosenttiosuusjärjestelmää sovelletaan useista lähteistä tuleviin puuaineksiin, on prosenttiosuus laskettava kaikkien eri lähteiden FSC-puun prosenttiosuuden keskiarvona. Prosenttiosuutta sovelletaan vain esimerkiksi saman tuoteryhmän tuotteisiin ja eri lähteet on oltava samassa maassa tai EU-alueella. FSC seuraa käyttöönottoa ja uudelleenarvioi käytäntöä kahden vuoden kuluttua.
  • Credit systeemiä ja tuoteryhmävaatimuksia on muutettu siten, että kootuille puutuotteille credit-järjestelmässä ylläpidettävää credit-määrää voidaan ylläpitää uuden standardin nojalla 24 kuukautta, kun edellisessä versiossa aikajänne oli 12 kuukautta.
  • FSC merkityn kierrätetyn puun raja-arvoa lasketaan 85 prosentista 70 prosenttiin, samalle tasolle kuin FSC Mix tuotteet.
  • Standardiin lisätään liitteet, joista löytyvät “advice note” pohja ja standardien tulkinnat.

Kriteeristön sisältö muuttuu seuraavissa standardeissa:

Lisätietoja alkuperäketjun standardipäivityksestä antaa:

Markkinointi- ja kehityspäällikkö
Lauri Ilola
l.ilola(a)fi.fsc.org
045 1692070


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000211