Uutishuone


Thursday, 23 February 2017
Ahvenanmaan metsänhoitoyhdistykselle myönnettiin vastuullisen metsänhoidon sertifikaatti

 – Ahvenanmaan luontoa (© Virpi Karén)© Virpi Karén

Ahvenmaan metsänhoitoyhdistys (Ålands Skogsvårdsförening rf) sai FSC-sertifikaatin ensimmäisenä suomalaisena metsänhoitoyhdistyksenä. Tällä hetkellä Ahvenanmaan sertifikaatti kattaa yhteensä 1800 hehtaaria metsää.


Ryhmäsertifikaatti on tarkoitettu Ahvenanmaan metsänhoitoyhdistyksen jäsenille mikä mahdollistaa, että ahvenanmaalaiset metsänomistajat voivat vastaisuudessa liittyä metsänhoitoyhdistyksen hallinnoimaan ryhmäsertifikaattiin vaivattomasti. Tähän mennessä metsänomistajien on ollut mahdollista liittyä FSC-sertifiointiin mukaan UPM:n, Metsä Groupin ja Stora Enson ryhmäsertifikaattien kautta, joten vastaavanlaista metsänhoitoyhdistyksen hallinnoimaa ryhmäsertifiointia ei siis ole tähän mennessä vielä ollut Suomessa.

”Sertifioinnin asettaminen paikallisen metsänhoitoyhdistyksen piiriin oli kannattava ratkaisu, sillä yhdistys toimii kaikkien Ahvenanmaan metsänomistajien kattojärjestönä ja yhteisenä edunvalvojana”, kertoo Ahvenanmaan metsänhoitoyhdistyksen toiminnanjohtaja Torbjörn Björkman.

Ahvenanmaan metsänomistajien kiinnostus sertifiointiin heräsi taloudellisten kannustimien ja FSC-sertifioidun puun kysynnän myötä. ”Suurin osa yhdistyksen metsänomistajien kuitupuusta toimitetaan Billerud-Korsnäsille Ruotsiin, joka myy puuraaka-ainettaan pakkausyhtiö Tetra Pakille, joka haluaa pakkausmateriaaleihinsa FSC-sertifioitua puuta. Tämä oli myös keskeinen syy miksi hankimme sertifikaatin”, vahvistaa Björkman.

Metsänomistajille ryhmäsertifiointiin liittyminen edellyttää kuitenkin uusien metsänhoitokriteerien ja menetelmien omaksumista ja niihin sitoutumista. Uusien toimintatapojen ja ekologisten hyötyjen ohella metsänomistajille jää myös jotain konkreettista käteen. Björkmanin mukaan FSC-sertifioinnin hyödyt näkyvätkin ennen kaikkea metsänomistajien kukkarossa. “Metsänomistajille maksetaan noin 2 €/m3 enemmän tuottoa myydystä FSC-sertifioidusta puusta.”

Ahvenanmaan metsähoitoyhdistyksen puusta suurin osa myydään Ruotsiin, mutta osa myydään Keski-Eurooppaan kuten Belgiaan, Alankomaihin ja Ranskaan, missä FSC-puun kysyntä on ollut kovassa kasvussa. Osa puusta myydään myös Ahvenanmaan paikallisille sahoille.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000211