Uutishuone


Thursday, 13 April 2017
Jari Niemelä on Suomen FSC:n uusi puheenjohtaja

 (© Helsingin yliopisto)© Helsingin yliopisto


Suomen FSC:n eli Vastuullisen metsänhoidonyhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Jari Niemelä, joka on Helsingin yliopiston kaupunkiekologian professori sekä Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan dekaani. Niemelä ottaa innolla vastaan puheenjohtajan pestinsä FSC:n globaalissa verkostossa.

”FSC tekee maailmanlaajuisesti tärkeää työtä vastuullisen metsänhoidon edistämiseksi. On suuri kunnia saada olla osana tätä kansainvälistä verkostoa sekä päästä edistämään Suomen FSC-sertifioinnin kasvua.”

Metsäkysymykset ovat tulleet Niemelälle erityisen tutuksi työn kautta. Yliopiston professorina hän on tutkinut myös metsäekologiaa ja mm. eri hakkuumenetelmien vaikutuksia metsäekosysteemeihin. Niemelä kokeekin metsäkysymykset erityisen ajankohtaisiksi juuri tällä hetkellä.

”Julkisuudessa on viime aikoina virinnyt vilkas keskustelu biotalouden kestävyydestä, mikä on tervetullutta. FSC voi toimia käytännön ratkaisuna monissa luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen liittyvissä kysymyksissä, esimerkiksi lahopuun määrää talousmetsissä lisäävien kriteerien osalta.”


Niemelä toimii myös WWF Suomen hallituksen puheenjohtajana.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000211