Uutishuone


Monday, 22 May 2017
Uusi arviointi vahvistaa FSC-sertifioinnin hyötyjä ympäristölle

 (© Mari Koistinen)© Mari Koistinen

FSC-sertifiointi lisää metsien monimuotoisuutta


FSC-sertifiointi tuottaa hyötyjä useilla monimuotoisuuden suojelun osa-alueilla, kun sertifiointia verrataan lakisääteiseen metsänhoitoon. Näin todetaan uudessa FSC-sertifioinnin vaikutusten arvioinnissa. Arvioinnin toteutti Ruotsin FSC.

Monimuotoisuuden eli biodiversiteetin suojelu on yksi keskeisimmistä metsien hoitoon liittyvistä itsearvoista. Sen vaikutukset näkyvät pitkällä aikavälillä sekä kulttuuriarvoissa että ekosysteemissä. Ruotsin FSC:n koordinoimassa FSC-sertifioinnin vaikutusten arvioinnissa kartoitettiin FSC:n maakohtaisten standardien tuomia hyötyjä metsien biodiversiteettiin Ruotsin, Suomen, Latvian ja Viron osalta.

Selvityksessä vertailtiin Suomen FSC-sertifikaatin asettamia kriteereitä maan lainsäädännön tasoon sekä Tapion hyvän metsänhoidon suosituksiin. Arvioinnissa hyödynnettiin aiempia metsätutkimuksia. Sertifioinnin vaikutuksia tutkittiin useista eri näkökulmista, esimerkiksi
suojellut habitaatit, vesistöjen suojavyöhykkeet ja lajit, lehti-, säästö- ja lahopuut, metsäbiomassan harvennus, kulotus, ojitukset ja pohjavesien suojelu.


FSC luo kriteereitä suojeluun

Esimerkiksi suojeltujen habitaattien eli elinympäristöjen osalta FSC määrittelee konkreettiset kriteerit, joiden mukaan arvokkaat luontokohteet on rajattava kokonaan metsänkäytön ulkopuolelle. Suomen metsälainsäädäntö edellyttää myös erityisen tärkeiden luontokohteiden säästämisen. FSC-standardissa on kuitenkin rajattu lainsäädäntöä tarkemmin mm. lajistoltaan arvokkaita metsä- ja suoelinympäristöjä, joilla ei tule tehdä metsänhoidon toimenpiteitä.

Myös lehti- ja säästöpuiden korkeampi määrä, vesistöjen suojavyöhykkeet sekä kulotus ovat FSC:n etuja. FSC ei poikennut merkittävästi lakisääteiseltä tasolta ojitusten, maansuunnittelun ja pohjavesien suojelun tasolta, joihin Suomen lainsäädäntö asettaa jo itsessään melko korkeat vaatimukset.


Kahdeksan prosenttia talousmetsistä FSC-sertifioituja

FSC-sertifiointi on ollut kasvussa viime vuosina Tällä hetkellä noin kahdeksan prosenttia suomalaisista talousmetsistä on FSC-sertifoituja. FSC koostuu useista vastuullisuuden osa-alueista. FSC:n tavoitteena on ympäristön kannalta hyvä, taloudellisesti kannattava ja sosiaalisesti hyödyllinen metsänhoito. Järjestelmä on vapaaehtoinen, ja vaatimusten tulee olla tasapainossa kaikkien vastuullisuuden osa-alueiden kesken.

“Nyt julkaistu selvitys osoittaa, että jo tämänhetkisillä kriteereillä FSC-sertifioinnin kasvattamisella voidaan saavuttaa kokonaisvaltaisia ympäristö- ja biodiversiteettihyötyjä.” kertoo Suomen FSC:n metsäasiantuntija Eveliina Puhakka.
“Mutta aina on tietysti varaa parantaa, ja FSC:llä on parhaillaan käynnissä metsänhoidon standardin päivitystyö. Standardin päivityksen kautta pyritään saamaan selkeä ja käytettävä vastuullisen metsänhoidon työkalu, joka on myös uskottava ja vaikuttava.”Lisätietoja

Koko selvityksen voi ladata alapuolelta. Selvitys on englanniksi.

Katso myös Ruotsin FSC:n nettisivutSuomen FSC
(tarkempia tietoja raportista suomeksi tulossa myöhemmin)

Metsäasiantuntija Eveliina Puhakka
e.puhakka(at)fi.fsc.org
044 2358720

Pääsihteeri Anniina Kostilainen
a.kostilainen(at)fi.fsc.org
045 8014333© Forest Stewardship Council® · FSC® F000211