Uutishuone


Wednesday, 24 May 2017
Metsäpalveluyritys Tomas sai FSC-ryhmäsertifikaatin

Ryhmäsertifikaatti Tomas 2017 (© Mari Koistinen)© Mari Koistinen


Loviisalainen metsäpalveluyritys Oy Tomas Ab on saanut FSC-ryhmäsertifikaatin. Sen avulla Tomaksen asiakkaat voivat helposti liittyä FSC-standardin mukaiseen sertifiointiryhmään.

Oy Tomas Ab:n toimitusjohtaja Henrik Andersson toteaa, että monet metsätilalliset näkevät metsissään myös muuta kuin puuraaka-ainetta.
“Esimerkiksi Ruotsin myrskytuhot osoittivat, että monokulttuurinen metsä ei ole välttämättä järkevä pikän tähtäimen ratkaisu. Monimuotoisempi metsä on parempi sekä ympäristölle että varautumisessa esimerkiksi myrskyihin tai kirjanpainajaongelmiin. Tällöin FSC-standardin mukainen metsänhoito on toimiva ratkaisu.”

FSC-puulle on kysyntää

Andersson uskoo FSC-sertifioidun puuraaka-aineen kysynnän olevan yhä kasvussa.
“Lopputuotteiden kuluttajat arvostavat nyt muutakin kuin halpaa hintaa. Puuraaka-aineen pitää olla myös eettistä. FSC on onnistunut hyvin brändäämään itsensä vastuullisen puun merkkinä.”
Andersson toteaa, että FSC myös kannustaa metsän käyttämiseen.
“Vaikka sertifiointi tuo kustannuksia, niin toivottua on tietysti se, että kustannukset saadaan takaisin parempana puun hintana.”

Monia metsänomistajia arveluttaa FSC:n tuoma paperityö. Andersson uskoo, että dokumentointi ei ole vain huono asia.
“FSC:n myötä metsänhoitotoimet kirjataan ylös. Tämän voin nähdä myös positiivisena ja järkevänä toimintona pitkän aikavälin metsänhoitoa ajatellen.”

Oy Tomas Ab oli viides ryhmä, joka sai FSC-ryhmäsertifikaatin Suomessa.
“Kun joku taho hallinnoi ryhmää, voi metsänomistaja keskittyä metsänhoitoon. Ainakin kiinnostuneita metsänomistajia, jotka jakavat saman arvomaailman, tuntuu Suomessa olevan varsin paljon”, pohtii Henrik Andersson.

“Suojeltavat kohteet oli helppo löytää”

Porlammin kartanon omistava Georg Ehrnrooth on yksi Tomaksen palveluita ostavista metsänhoitajista. Tilalla on noin 500 hehtaaria metsää, ja FSC-sertifiointi saatiin metsille maaliskuussa.


“Monimuotoisuus ja esimerkiksi lehtipuiden osuus on aina haluttu huomioida metsissämme, joten käytännön tasolla muutos ei ole iso. Myös suojeltavat kohteet oli helppo löytää. FSC:ssa taloudelliset arvot yhdistyvät muihin metsän arvoihin, mikä on minulle tärkeää.”

Ryhmäsertifiointi on metsänomistajalle kätevä

Ryhmäsertifiointi on metsänomistajalle helppo tapa metsän sertifiointiin. Ryhmän vetäjä mm. vastaa ryhmän jäsenten toiminnasta ja tukee ryhmän jäseniä siinä, että FSC:n vaatimukset täyttyvät. Ryhmän toimintaa valvoo ryhmän valitsema akkreditoitu sertifiointiorganisaatio.
Lisätietoja ryhmäsertifioinnista ja sitä tarjoavista organisaatioista on FSC:n nettisivulla.

Kuva:

Oy Tomas Ab:n toimitusjohtaja Henrik Andersson (vas.) ja metsänomistaja Georg Ehrnrooth vastaanottivat FSC-sertifikaatit Porlammin kartanolla 19. toukokuuta.


Lisätietoja
Oy Tomas Ab
Henrik Andersson
henrik.andersson@tomas.fi
Puh. 0400-491 358


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000211