Uutishuone


Sunday, 24 September 2017
Järjestöjen yhteinen opas auttaa kuntia vastuullisiin valintoihin


Perjantaina julkaistiin julkisille hankkijoille suunnattu Vinkkejä vastuullisten kehitysmaahankintojen tekemiseen -opas. Taustalla on 14 eettistä kuluttamista sekä lasten ja työntekijöiden oikeuksia ajavaa suomalaisjärjestöä.

"Ihmisoikeudet jäävät julkisissa hankinnoissahintakilpailun jalkoihin. Kunnat ostavat tietämättään kehitysmaista jopapakkotyöllä ja lapsityöllä tuotettua ruokaa, elektroniikkaa, tekstiilejä,huonekaluja ja katukiviä", sanoo Reilu kauppa ry:n vaikuttamistyön päällikkö Tytti Nahi.

Julkisiin hankintoihin käytetään noin 35 miljardia euroa vuosittain, joka on keskimäärin 16 prosenttia BKT:sta. Hankinnoista kaksi kolmasosaa tehdään kuntasektorilla. Näin suuren ostajan ostokriteerit muokkaavat yritysten toimintatapojahyvässä ja pahassa.

Uusi hankintalakimahdollistaa vastuullisuuden entistä selkeämmin

Vuoden 2017 alussa voimaan astuneen hankintalain myötä kunnilla on entistä vahvempi oikeus huomioida tarjouskilpailussa muutakin kuin hinta. Tuotteiden laatua määrittää myös tuotteen sosiaaliset, yhteiskunnalliset ja ympäristöominaisuudet eli hankkijoilla on oikeus valita ihmisten ja ympäristön kannalta vastuullisesti tuotettuja tuotteita.

"Vastuullisilla hankinnoilla varmistetaan, että työntekijätsaavat elämiseen riittävää palkkaa. Se vaikuttaa suoraan myös lasten japerheiden hyvinvointiin ja laajemmin koko yhteiskuntaan", sanoo SASKin viestinnän suunnittelija Katri Blomster.

"Julkisissa hankinnoissa on tuotteita, joilla on pitkät tuotantoketjut. Suurimmat lastenoikeusloukkaukset tapahtuvat useimmiten ketjujen alkupäässä, joten ketjujen läpinäkyvyyden parantaminen on tärkeää", sanoo Plan International Suomen yritysyhteistyöpäällikkö Suvi Halttula.

Järjestöjen tavoitteena houkutella mukaan kiinnostuneita hankintayksiköitä

Suomesta löytyy jo hankintayksiköitä, jotka ovat vastuullisuuden edelläkävijöitä. Esimerkiksi Vantaalla ja Espoossa on kokeiltu vastuullisten työvaatteiden hankkimista. Hansel ja KL Kuntahankinnat kehittävät parhaillaan työkaluja sosiaalisesti vastuullisten elektroniikka- ja huonekaluhankintojen tekemiseen yritysvastuujärjestö Finnwatchin kanssa.

"Meidän tavoitteenamme on löytää yhteistyökumppaneiksihankintayksiköitä, jotka haluavat kehittää kehitysmaahankintojensavastuullisuutta. Tarjoamme esimerkkejä muiden hankintayksiköiden käytännöistä, tietoavastuullisuusmerkeistä ja vinkkejä vastuullisuuden todentamiseen", Tytti Nahi sanoo.

FSC Suomi on mukana kampanjassa ja muistuttaa, että myös julkisissa hankinnoissa ostetaan paljon paperi- ja puutuotteitteita. FSC-sertifiointi varmistaa näiden tuotteiden vastuullisen alkuperän.

Tutustu oppaan PDF-versioon.


Kampanjassa mukana:
Eettisen kaupan puolesta ry
Finnwatch
FSC Suomi
Ihmisoikeusliitto Kepa
KIOS – Kansalaisjärjestöjen ihmisoikeussäätiö
Kuluttajaliitto
Pelastakaa lapset
Plan International Suomi
Maailmankauppojen liitto ry
Marttaliitto
Reilu kauppa ry
Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK
Suomen UNICEF
Suomen World Vision

Lisätietoja: Reilu kauppa ry:n vaikuttamistyönpäällikkö Tytti Nahi, 040 772 4247© Forest Stewardship Council® · FSC® F000211