Uutishuone


Monday, 25 September 2017
Vastuullisesti hoidetun FSC-sertifioidun metsän määrä nousee

 – Tällähetkellä suomalaisesta metsien pinta-alasta noin kahdeksan prosenttia onFSC-sertifioitua. Pinta-ala on selvässä kasvussa, ja markkinoilla halutaanFSC-sertifioitua, suomalaista puumateriaali. (© FSC Suomi)© FSC Suomi

Viidessä vuodessa 32 prosentin globaali kasvu


Vastuullisen metsänhoidon sertifikaatin, FSC:n, metsien ja tuotteiden määrä kasvaa vauhdilla maailmanlaajuisesti. Esimerkiksi Lidl, Kinnarps, IKEA ja Lego suosivat FSC-sertifioituja materiaaleja puupohjaisten tuotteiden hankinnoissa.

Tammikuussa 2017 FSC-standardin mukaisesti hoidettiin maailmassa yli 196 miljoonaa hehtaaria metsää. Vuonna 2012 sama luku oli 149 miljoonaa hehtaaria. Viidessä vuodessa kasvu oli 32 prosenttia.

FSC-sertifioituja metsiä on yhteensä 83 maassa. Kanadassa, Venäjällä ja Yhdysvalloissasertifioidun metsän määrä on kokonaispinta-alaltaan suurin. Monissa Euroopan maissa FSC-sertifioitujen metsien prosentuaalinen osuus on kuitenkin suurempi. Esimerkiksi Kanadassa metsistä on FSC-sertifioitu 16 prosenttia, Ruotsissa 44 prosenttia, Puolassa 74 prosenttia ja Venäjällä viisi prosenttia.

Tammikuussa 2017 Suomessa FSC-sertifioidun metsän pinta-ala oli 1,3 miljoonaa hehtaaria. Tällä hetkellä noin kahdeksan prosenttia suomalaisista metsistä on FSC-sertifioituja.

Monilla markkinoillavaaditaan FSC-sertifiointia

”FSC on yhä useammalle yritykselle tapa todentaa vastuullisuutta. Monille markkinoille pääsy edellyttää FSC-sertifiointia, ja se näkyy FSC-sertifioidun puun kysynnän rajuna kasvuna”, toteaa FSC Suomen pääsihteeri Anniina Kostilainen.

Esimerkiksi IKEA, Kinnarps, Lego, Lidl ja Tetra Pak ovat ilmoittaneet suosivansa puupohjaisten tuotteiden hankinnoissa suurelta osin FSC-materiaaleja.

FSC-perjantai nostaa esiin vastuullista metsänhoitoa

Kansainvälistä FSC-perjantaita vietetään 29. syyskuuta. Päivän avulla halutaannostaa esiin puumateriaaleista valmistettujen tuotteiden eettisesti ja ekologisesti kestävää alkuperää. FSC:n kymmenen periaatetta ovat samat ympäri maailman, mutta jokaisella maalla on oma FSC-standardinsa ja sen asettamat vaatimukset paikalliseen metsien hoitoon.

Suomessa FSC-sertifioidussa metsässä mm. suojellaan viisi prosenttia pinta-alasta, ylläpidetään luonnon monimuotoisuutta esimerkiksi säästämällä lahopuita ja huolehditaan vesistöjen suojavyöhykkeistä.

FSC:n jäseniä Suomessa ovat mm. Metsäteollisuus ry, WWF Suomi, Suomen Partiolaiset, Koneyrittäjien liitto ja Saamelaisneuvosto. Jäsenistön monialaisuus kuvaa FSC:n demokraattista päätöksentekotapaa, jossa huomioidaan metsiin kohdistuvat taloudelliset ja sosiaaliset vaatimukset sekä ympäristöarvot.


Lisätietoja:

FSC Market Info Pack 2017. Saatavilla englanninkielisenä sähköisesti
https://ic.fsc.org/en/for-business/fsc-tools/local […]


Katso myös FSC Facts and figures: https://ic.fsc.org/en/facts-and-figures


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000211