Uutishuone


Thursday, 16 November 2017
Kaksi konsultaatiota pienmetsänomistajiin liittyen on nyt avoinna


Kaksi pienmetsänomistajiin liittyvää konsultaatiota nyt käynnissä

FSC:llä on käynnissä pienmetsänomistajiin kohdistuva "New Approaches"-projekti. Osana projektia on nyt julkaistu kaksi konsultaatioa, joista toinen kohdistuu pohjoiselle ja toinen eteläiselle pallonpuoliskolle. Konsultaatiot ovat auki 7. joulukuuta asti.

“Reaching smallholders in the Global North: Forestry Contractor Certification

Konsultaatiossa hahmotetaan, miten metsäurakoitsijat voisivat tulla osaksi FSC-sertifiointia ja näin parantaa järjestelmän toimivuutta ja käyttöönottoa pienmetsänomistajien keskuudessa. Keskustelupaperissa ehdotetaan, että metsäurakoitsijat voisivat kantaa osittain vastuun pienmetsänomistajien FSC-kriteerien noudattamisesta soveltuvin osin. Tämän uskotaan lisäävän pienmetsänomistajien ja sertifioitujen hehtaarien määrää.

“Reaching smallholders in the Global South: Two Stepwise Approaches to Smallholder Certification”

Tässä konsultaatiossa ehdotetaan kahta asteittaista lähestymistapaa pienmetsänomistajien sertifiointiin. Kohteena ovat erityisesti eteläisen pallonpuoliskon kehittyvät maat.


Osallistu konsultaatioihin nettialustalla: https://consultation-platform.fsc.org/


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000211