Uutishuone


Wednesday, 10 January 2018
Opinnäytetyö kartoitti metsänomistajien näkemyksiä FSC:stä

Monille tuntematon, mutta kiinnostava


FSC-sertifiointi on monelle metsänomistajalle edelleen tuntematon tai se sekoitetaan PEFC-sertifiointiin. FSC-sertifiointi kuitenkin kiinnostaa isoa joukkoa. Tämä käy ilmi Karoliina Kohtakankaan opinnäytetyöstä, jonka hän teki Tampereen ammattikorkeakoulun metsätalouden koulutusohjelmassa.

Karoliina Kohtakangas kartoitti pirkanmaalaisten metsänomistajien FSC-sertifiointitietoutta ja -halukkuutta UPM:n toimeksiannosta.

”Noin kolmasosa kyselyyn vastanneista ei tuntenut FSC:tä lainkaan. Lähes yhtä moni oli kuitenkin kiinnostunut ja kaipasi lisää neuvontaa FSC:stä. Yllättävän moni ei edes tiennyt, olivatko omat metsät jonkin sertifioinnin alla”, Kohtakangas kertoo.

Tuoreet kaupunkilaismetsänomistajat FSC-myönteisimpiä

”FSC-sertifioinnista olivat selkeästi muita metsänomistajia kiinnostuneempia ne, jotka olivat omistaneet metsää alle viisi vuotta metsää ja asuivat kaupungeissa”, Kohtakangas mainitsee.

Kohtakangas kiinnostui FSC-sertifioinnista, kun hän oli työharjoittelussa UPM:llä.

“FSC oli opinnoissani jäänyt taka-alalle metsien sertifiointijärjestelmänä. UPM:llä FSC nousi esiin ja se alkoi kiinnostaa minua myös opinnäytetyön aiheena.”

Kohtakangas suunnitteli UPM:n kanssa kyselyn, joka lähetettiin kirjeitse yli 4 000 metsänomistajalle. Siihen vastasi noin joka kolmas.
“Metsänomistajan sertifiointipäätökseen vaikuttavat esimerkiksi omat arvot ja taloudelliset näkemykset. Kyselyni perusteella monilla metsänomistajalla ei kuitenkaan ole ajantasaista tietoa FSC-sertifioinnista, sen vaatimuksista, kustannuksista ja taloudellisesta hyödystä. Tiedon lisäys on siis tärkeää.”

FSC-merkintä ilahduttaa

FSC näyttäytyi vastausten perusteella usein myös etäisenä. Kohtakankaalle itselleen FSC on sen sijaan tullut opinnäytetyön myötä läheiseksi arjen kauppareissuillakin.
“Ihan toisella tavalla olen katsellut esimerkiksi elintarvikepakkausten merkintöjä. Kun FSC-merkin havaitsee, tulee hyvä mieli pakkauksen materiaalin vastuullisuudesta.”
Nyt syksyllä Kohtakangas aloitti työt Trestima Oy:llä, jossa hän toimii laaduntarkkailutyössä.

Karoliina Kohtakankaan opinnäytetyö Pirkanmaalaisten metsänomistajien FSC-sertifioinnin tuntemus ja sertifiointihalukkuuteen vaikuttavia tekijöitä on luettavissa netissä.

Lisätietoja:
Karoliina Kohtakangas, puh. 050 4044 993
karoliina.kohtakangas(at)gmail.com


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000211