Uutishuone


Wednesday, 07 February 2018
Finsilva liittyi isojen FSC-sertifioitujen metsänomistajien joukkoon


Suomen suurimpiin metsänomistajiin kuuluvan Finsilva Oyj:n metsät on nyt FSC-sertifioitu. Finsilvalla on noin 130 000 hehtaaria metsää Etelä- ja Keski-Suomessa.

Finsilvan toimitusjohtaja Harri Viitaniemi kertoo, että sertifioinnin taustalla oli näkemys FSC-sertifioidun puun kysynnän vahvistumisesta.
“Nyt tuntui olevan oikea aika sertifiointiin. FSC-sertifiointi aiheuttaa toki kustannuksia, mutta toivottavasti se osoittautuu taloudellisestikin hyväksi ratkaisuksi.”

Ison metsäalan omistajalle FSC-sertifiointiin valmistautuminen toi omia haasteitaan.
“Vaatihan se paljon työtä. Halusimme alusta asti lähteä mukaan tosissaan. Siksi meidän piti varsin tarkkaan käydä läpi koko metsäomaisuustieto ja katsoa sieltä FSC-kriteerien edellyttämät asiat. Selvitimme tietysti myös kuvioittaisia tietoja”, Viitaniemi sanoo.
“Suurin työ oli kuitenkin yhteistyökumppaneiden kouluttamisessa, jotta kaikilla olisi jo tieto hallussa ennen auditointivaihetta.”

Leveämpiä suojavyöhykkeitä ja kulotuksia

Finsilva aloitti sertifiointiprosessin valmistelun vuonna 2017, mutta jo aikaisempina vuosina on tehty kartoituksia siitä, mitä FSC edellyttää.

FSC-sertifiointi tuo erilaisia vaikutuksia metsänhoitoon.
“Suojavyöhykkeet on rajattu toimenpidekartoille, ja tietysti maastossa pitää huolehtia siitä, että suojavyöhykkeet ovat kohdallaan. Viisi prosenttia metsäpinta-alasta on rajattu toimenpiteiden ulkopuolelle, ja toinen viisi prosenttia vaatii toimenpiteiltään peitteistä metsätaloutta. Samoin lehtipuuosuuden säilyttäminen vaatii hieman ohjeiden päivittämistä”, Viitaniemi kertoo.

Isolle metsänomistajalle tulee myös kulotusvelvoite.
“Noin viisikymmentä hehtaaria pitää kulottaa, ja sen suunnittelu ensi kesää varten on jo menossa. Olemme aiemminkin jonkin verran kulottaneet säästöpuuryhmiä, mutta sertifiointi lisää kulotuksen tarvetta.”

Viitaniemi toivoo, että FSC kehittyisi tavalla, joka ei toisi suuria yllätyksiä.
“Metsätalous on pitkäjänteistä toimintaa, joten siksi ennustettavuus on tärkeää. Toivottavasti standardiuudistuksessa huomioidaan metsätalouden kannattavuuteen liittyvät seikat.”

Lisätietoja

Finsilva Oyj
Harri Viitaniemi, toimitusjohtaja
p. 050 370 6902
harri.viitaniemi(a)finsilva.fi


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000211