Uutishuone


Thursday, 26 April 2018
WWF Suomi julkisti raportin vastuullisen metsänhoidon kehittämiseksi


WWF Suomi julkisti torstaina 26. huhtikuuta raportin vastuullisen metsänhoidon kehittämiseksi. Metsänhoitaja Petri Keto-Tokoin tekemä raportti huomioi myös FSC:n käytäntöjä mm. toteamalla, että FSC-standardin aina säästettävien kohteiden luettelo toimii hyvänä lähtökohtana vastuulliseen metsänhoitoon.

FSC Suomen pääsihteeri Anniina Kostilainen oli yksi heistä, joilta oli pyydetty raportin julkistustilaisuuteen kommenttipuheenvuoro.
"Metsätalouteen liittyvää tutkimusta on paljon, mutta se on polarisoitunutta ja jättää tilaa myös värittyneille tulkinnoille. Tämä on tietysti haaste", Kostilainen totesi.

"Me FSC:llä toivomme erityisesti täsmätietoa, jossa arvioidaan FSC-standardin vaikutuksia eri kestävyyden näkökulmista. Keto-Tokoin raportti tarjoaa hyvän pohjan ekologiseen arviointiin."

Kostilainen, kuten muutkin kommenttipuheenvuoroja esittäneet, toivoivat myös eri näkökulmien yhdistymistä tavalla, joka loisi pohjan kaikkia osapuolia tyydyttävään kompromissiin metsätaloudessa.

"Toivomme tutkimusta, jossa maksimoidaan monimuotoisuushyöty niin, että se on taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävää."

Tutustu WWF:n raporttiin netissä tai katso taltiointi raportin julkistustilaisuudesta YouTubesta.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000211