Uutishuone


Wednesday, 20 June 2018
FSC-sertifioiduissa metsissä vältetään hakkuita lintujen pesimäaikaan


Suomen FSC-standardi huomioi lintujen pesimäajat hakkuissa. FSC-sertifioiduissa metsissä vältetään hakkuita lintujen pesimäaikaan 15. huhtikuuta alkaen heinäkuun loppuun asti.

Suomen FSC-standardissa hakkuita ohjeistetaan välttämään kyseiseen aikaan lehtipuuvaltaisissa rehevissä metsissä, petolintujen pesäpuiden lähiympäristöissä ja vesistöjen suojavyöhykkeillä.

FSC-standardissa määritellään hakkuista myös tarkemmin laji- ja aluekohtaisesti. Metsänomistajan ei tule tehdä hakkuita lintujen pesimäaikaan linnustollisesti arvokkailla kohteilla seuraavasti:

  • Maa- ja merikotkan asuttujen pesien läheisyydessä (alle 500 m) Lapin läänissä 15.3.-31.7. ja muualla Suomessa 15.2.-31.7.
  • Sääksen asuttujen pesien läheisyydessä (alle 500 m) kohteilla, joissa syntyy näköyhteys pesälle 15.4.-31.7.
  • Suomen kansainvälisesti ja kansallisesti tärkeisiin lintualueisiin (IBA ja FINIBA) kuuluvien lintukosteikkojen (matalat järvet, lammet, merenlahdet, luhdat) läheisyydessä (alle 50 m) 15.4.-31.7.
  • Tiedossa olevilla, toimivilla metson soidinpaikoilla soidinaikana Lapin läänissä 1.4.-15.5. ja muualla Suomessa 15.3.-15.5.

Suomen FSC-standardiin voi tutustua netissä.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000211