Uutishuone


Friday, 02 November 2018
Standardiryhmä retkeili suoympäristössä

 – Retken tarkoituksena oli pohtia puustoisia soita koskevia FSC-vaatimuksia ja standardin kirjoituksen haasteita. UPM:n ympäristöasiantuntija Matti Ylänne havainnollisti käytännön toimintaa.


FSC Suomen uutta standardia valmisteleva työryhmä teki soihin keskittyneen retken Pihtiputaalle 3. lokakuuta. Retkellä keskusteltiin standardin käytännön toteutuksesta.

Standardityöryhmä tutustui UPM:n vieraana FSC-sertifioituihin kohteisiin. Paljon keskustelua herätti esimerkiksi suon määrittely ja rajaus sekä suon suojavyöhykkeet. Haasteeksi nähtiin muun muassa mosaiikkimaiset kohteet, joissa kivennäismaa- ja korpilaikut vuorottelevat ja joiden suhde vaihtelee esimerkiksi pinnan kaltevuuden mukaan.

Monimuotoiset kohteet tekevät ohjeiden laadinnasta hankalaa

Retkellä havainnointiin luontoa monin tavoin. Tässä kuvassa raidankeuhkojäkälää.Retkellä havaittiin, että korpien rajaukselle olisi tarpeellista määritellä ohjeet. Näin FSC-standardin toteuttaminen olisi käytännössä helpompaa. Haasteena on kohteiden vaihtelevuus. Tästä syystä yksiselitteisiä ja helposti auditoitavia ohjeita on vaikea laatia.

FSC Suomen standardityöryhmä työskentelee tällä hetkellä aktiivisesti standardin uudistamisen parissa. Ensimmäinen luonnos standardista valmistuu ensi kesäkuussa, jonka jälkeen käynnistyy julkinen sidosryhmäkeskustelu.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000211